4 Aralık 2016 Pazar

Kahramanlar Ölmez! Fidel Yoldaş Kavgamızda Yaşayacak!

Bugün, Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 57 yıldır ABD Emperyalizmine meydan okuyan, Dünya ezilen halklarına umut olan, Sosyalizmin yenilmediğinin dimdik ayakta olduğunun somut kanıtı olan Küba’nın Önderi, tüm Dünya halklarının Kumandan’ı Fidel Castro Ruz Yoldaş’ın taziyesi için Kübalı yoldaşların yanında, Küba Büyükelçiliği'nde idik.
Taziye için ayrılan alana gittiğimizde bir kez daha gördük Fidel Yoldaş’ın görevini layığıyla yerine getirdiğini. Halkımız Kumandan’ın taziyesi için oradaydı, yediden yetmişe taziye defterine düşüncelerini aktarmak için bekliyordu.
Biz de taziye defterine duygularımızı yazmadan önce Küba Büyükelçiliği görevlisi Yoldaşlara Kumandan’ın bizim için önemini; bedence aramızdan ayrıldığında hissettiklerimizi anlattık. Sınırların bir anda ortadan kalktığını, aramızda olan binlerce kilometrelik mesafenin yok olduğunu, sanki hergün gördüğümüz beraber mücadele ettiğimiz bir Yoldaşımızı, yılmaz bir devrim neferinin bedence aramızdan ayrılmasının hüznünü anlattık.

17 Kasım 2016 Perşembe

Sermaye Kıskacında Futbol: Kazananlar ve Kazandıranlar


Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi 105. sayısında İzmir'den Genç bir yoldaşımızın yazısı...

Özellikle son yirmi – yirmi beş yılda futbolcuların ve bu işin bir spor dalı olmaktan çıkıp gösteriye, eğlence sektörüne dâhil olmasına hizmet edenlerin kazandıkları paralar inanılmaz derecede artış gösterdi. Futbolcuların başka mesleklerle ilgilendikleri, bunların yanında yarı zamanlı olarak futbolculuk yaptıkları ve halkla iç içe yaşayabildikleri dönemler artık hatırlandığında yürek burkacak kadar uzaklarda kaldı.


Bildiğimiz gibi spor, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biridir. Gerek fiziksel gelişimin sağlanması ve korunması, gerek zihinsel olarak rahatlamanın bir aracı ve yöntemi olarak spor yapmanın önemini saymaya gerek bile yok. Ancak spor da günümüzde sanat, edebiyat gibi insanları hem ekonomik hem de siyasi açıdan sömürmenin garantili bir yolu olarak karşımıza çıkıyor.

6 Kasım 2016 Pazar

12 Eylül Faşizminin çocuğu YÖK'ü protesto ettik

12 Eylül 1980 faşist darbesinin çocuğu olan YÖK'ü(Yüksek Öğretim Kurulu), kuruluşundan 35 yıl sonra 6 Kasım'da, Kurtuluş Partisi Gençliği olarak Galatasaray Lisesi önünde yaptığımız eylem ile lanetlendi. 6 Kasım Pazar günü saat 14.00'da Kurtuluş Partisi Gençliği olarak YÖK'e karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. Eylem boyunca “YÖK’ü Tarihe Gömeceğiz”, “Demokratik-Laik-Anadilde Eğitim”, “Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi”, “YÖK Kalkacak, Polis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek”, “Şeriat Ortaçağdır” sloganları attıldı.
Yapılan basın açıklamasında YÖK’ün, emperyalistlerin ülkemizdeki ilerici, devrimci hareketi baltalamak için kendi uşaklarına yaptırttığı 12 Eylül Faşist Darbesi sonrası, emperyalizm işbirlikçisi iktidarların üniversitelerde borularını daha rahat öttürmesi amacıyla 1981'de kurulduğunu ve bir kumanda gibi kullanılan YÖK'ün 35 yıldır da görevini yapmaya devam ettiği vurgulandı.

YÖK 35 yıldır “Görevini” layıkıyla yerine getiriyor!

Emperyalistlerin ülkemizdeki ilerici, devrimci hareketi baltalamak için kendi uşaklarına yaptırttığı 12 Eylül Faşist Darbesi sonrası, emperyalizm işbirlikçisi iktidarların üniversitelerde borularını daha rahat öttürmesi amacıyla 1981'de Yüksek Öğretim Kurumu kuruldu. YÖK, kuruluş amacını kendi sitesinde yer alan tarihçesinde şöyle belirtiyor: “1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelmiş ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe konmuştur.” Görüldüğü üzere, 27 Mayıs Politik Devrimi'nin kazanımlarıyla yükselen devrimci hareket ve ilericilik bir sorun olarak görülüyor YÖK tarafından. Bu soruna çözüm olarak da bir kumanda gibi kullanılacak YÖK yaratılıyor ve 35 yıldır da görevini yapmaya devam ediyor. Bu kumanda ilk yaratıldığı anda Kenan Evren'lerin elindeydi, şimdi de Tefeci-Bezirgânlığın baş temsilcisi AKP'giller'in elinde.

5 Kasım 2016 Cumartesi

Kurtuluş Partisi Gençliği eylemde!

12 Eylül Faşizmi'nin çocuğu YÖK'ü protesto ediyoruz! Yer: Galatasaray Lisesi Önü Tarih: 6 Kasım Pazar Saat:14.00

3 Kasım 2016 Perşembe

Çekin Ellerinizi Çocukların Üzerinden!

Halkın Kurtuluş Yolu 105. sayısında yayınlanan, örgütümüzden bir yoldaşımızın yazısı...
ABD-AB Emperyalistlerinin dünyayı bin devletli hale getirme, şehir devletçiklerine bölme projesinin bir parçası olan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) doğrultusunda ülkemiz Ortaçağ karanlığına sürükleniyor. Bu geriye gidişin yani Ülkemizin Yeni Sevr batağına sürüklenişinin uyarılarını yıllardır HKP olarak yapıyoruz, neredeyse feryat figan ediyoruz, Ülkemiz Suriyeleşiyor, diye.
Çocuklarımız da bu geriye gidişten “nasibini” alıyorlar, en kötü günlerini yaşıyorlar, Ortaçağcı AKP’giller’in iktidarında. Gün geçmiyor ki Ortaçağcı gericilerden çocuklara yönelik bir taciz, ölüm haberi gelmesin. Bunlardan sonuncusu, 14 ekim günü Manisa’nın Alaşehir ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Irmak Bebeğin başına gelenler. Himmet Aktürk adlı sapık Ortaçağcı bir gerici, Irmak Bebeğe önce tecavüz etmiş, sonrasında ise boğarak canavarca katletmiştir.

Ankara Hukukta Ortaçağcı Gericiliğe Geçit Yok

Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi 105. sayısında yayınlanan bildirimiz...
Ortaçağcı gericiliğe karşı her alanda mücadele etmeye devam ediyoruz. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Hukuk Fakültesinde Ortaçağcı gericiliğe direnerek sesimizi duyurduk.
18 Ekim Çarşamba günü Dekanın güvenlik görevlilerine yazılı olarak “Bugün okulumuzda hiçbir şekilde afiş asılmayacaktır ve şu an açılmış bulunan stantların da kapatılmasını istiyorum” bildirimde bulunması üzerine, güvenlik görevlileri Dekanın bu isteğini öğrencilere duyurmuştur. Farklı siyasi gruplarda bulunan öğrenciler ve biz de bu uyarıyı dikkate alarak, astığımız afişleri tekrar asmak üzere söktük. Çünkü okul bizimdi, ertesi günün sabahına kadar “Sevgili” Dekanımıza bir gecelik mutluluğu çok görmeyelim, dedik…

Kurtuluş Partisi Gençliği dosta düşmana mücadeleyi gösteriyor

Halkın Kurtuluş Yolu gazetesinin 105. sayısında yayınlanan, Kurtuluş Partisi Gençliği adına Zelal Kuşçu Yoldaş'ın gerçekleştirdiği konuşmanın tam metnini paylaşıyoruz.
Yoldaşlar;
Sizleri, emperyalizme karşı gerçek devrimcilerin kızıl soluğunu her yerde hissettiren Kurtuluş Partisi Gençliği adına, devrimci yüreğimin olanca sıcaklığı, İnsanlığın Kurtuluş Bilimi Sosyalizme olan sonsuz inancım ve Devrimci Mücadelede olanca kararlılığımla, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz!
Selam olsun, bizlere yol gösteren, düşmeden, karanlıklara boğulmadan, yollarımızı bilimin ışığında gün ışığı gibi aydınlık tutan, bizleri sert esen gericilik rüzgârlarına karşı yalpalamadan, sendelemeden yürüten Önderliğimize.
Selam olsun, Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğullarına, düşünce kızlarına. Selam olsun İkinci Kurtuluş Savaşçıları Halkın Kurtuluş Partililere.

28 Ekim 2016 Cuma

Kurtuluş Savaşı’mızın kazanımı olan Cumhuriyet’i yıkamayacaklar!

Birinci Kuvayimilliyeciler'den bizlere yadigâr kalan Cumhuriyetimizin 93. yılında, bu mirası yıllardır yok etmek isteyen ABD-AB Emperyalizmine ve onların ülkemizdeki uşaklarına karşı mücadelemiz devam ediyor.
Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin torunları AKP'giller, Cumhuriyet Bayramımızın izlerini silmeye çalışıyorlar. 93 yıl öncesinde yok edilmeye çalışılan bir milletin intikamı olan Cumhuriyet’ten, bugün AB-D Emperyalistleri, 93 yıllık Cumhuriyet’in en hain, en satılmış, en vurguncu, halkına en düşman hükümeti AKP'giller aracılığıyla intikam alıyorlar. Cumhuriyet düşmanı, Laiklik düşmanı, Mustafa Kemal düşmanı Ortaçağcı Gericiler her gün Cumhuriyet’in kazanımlarına saldırıyorlar.
Peki, Cumhuriyet nedir? Emperyalistler ve bu Ortaçağcı Gericiler neden bu kadar kinle saldırıyorlar Cumhuriyet'e ve onun kazanımlarına?

25 Ekim 2016 Salı

OHAL Bahanesiyle Şeriat Propagandalarına Geçit Vermeyeceğiz!

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri birkaç gün önce "O halde Karma Eğitime Son"  adlı, stantlarını dahi kız-erkek ayrı açtıkları bir imza kampanyası başlatmışlardır ve imza kampanyasına Değerleri İnşa, Adalet ve Erdem, İsar Öğrenci Topluluğu, Umran Öğrenci Topluluğu, Sahn-ı Seman, Siyer Araştırma, İlim ve Medeniyet, Fihi Ma Fih, Genç Görüş, İnsani Yardım, Edebi Gençlik, Genç Gönüllüler başta olmak üzere birçok kulüp ve topluluk desteğini belirtmiştir. Üstelik akıllarınca bu isteklerini bilimsel temellere dayandırmaya çalışmışlardır. Bilimsellikten kasıt; karma eğitim sistemi uygulanmayan okulların başarısının daha yüksek olduğunu iddia etmek. Karma eğitimin öğrenci başarısı üzerindeki olumsuz etkisi ile ilgili bilimsel araştırmaların yapıldığı, bu konu hakkında tecrübeler olduğunu iddia etmişlerdir.