16 Mart 2018 Cuma

Partiyi sırtlayan önder: Yakov Sverdlov


Popülizmin gazabına henüz uğramayan, “devrimci ortamda” pek az bilinen bir “Parti İşçisi”dir Yakov Mihayloviç Sverdlov. Kısa ömrünün üçte birini gerici Çarlık Rusyası’nın uğrattığı sürgünlerde geçiren Sverdlov, Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın cezaevlerini birer kızıl üniversiteye çevirdiği gibi, sürgün gittiği köylerde, azgın Çarlık Rusyası’nın çizmeleri altında ezilen yoksul köylüleri örgütlemiş, sürgün hayatının getirdiği zorluklar, Menşeviklerin, anarşistlerin ve sosyalist devrimcilerin yarattığı olumsuz ortam nedeniyle yılgınlığa düşmüş olan sürgündeki Bolşeviklere, devrimci inancı ve kararlılığı yeniden aşılamıştır. Devrimci kavgaya henüz 16 yaşında giren Sverdlov, kendi deyimiyle “Göğsünde kalbi çarptığı müddetçe, damarlarında kanı aktığı müddetçe”, 18 yıl boyunca, sürgündeki ve hapishanelerdeki iletişim kıtlığına rağmen, çok sevdiği öğretmeni Lenin Usta’nın hattından sapmamıştır. Şubat Devrimi’nden önce, Çarlık Rusyası’nın gizli polis örgütü “Ohrana”yı çoğu kez keskin zekası ve soğukkanlılığı ile atlatmayı başarmıştır. Mükemmel bir ajitatör, örgütleyici ve propagandist olan Sverdlov, Rusya ve çevresindeki işçi sınıfının örgütlenmesinde en büyük pay sahiplerinden bir tanesidir. Çoğu kez büyük toplantılarda işçilere hitap etmiş, pratik önderlğinin yanı sıra, teorik önderliği sayesinde ileri işçileri kadrolaştırmıştır. Yüreğindeki devrimci ateş, insan sevgisi ve hayvan sevgisiyle, tam anlamıyla “gerçek insan”dır Sverdlov. Sürgünde olması sebebiyle, ilk çocuğu Andrey’i her ne kadar ilk kez 1,5 yaşında görebilmişse de, çocuklarına ve eşine karşı olan sevgisi onun insan sevgisini bize göstermektedir. Sürgündeyken sahip olduğu, çok sevdiği köpeğini kaybettiği zamanki duyduğu derin üzüntüyü, eşi Klavdiya Sverdlova kitabında aktarmıştır. Günlük yaşamda da oldukça sorumluluk sahibi olan Sverdlov, hapishane ve sürgünde alıştığı komün hayatı ve kendi kendine yetebilme özelliğini sürdürmüştür.

15 Mart 2018 Perşembe

16 Mart Beyazıt ve Halepçe Katliamlarını unutmayacağızBundan 40 yıl önce 16 Mart 1978 yılında, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde faşist katil sürüleri, okuldan topluca çıkan devrimci, demokrat öğrencilere bombalarla, taramalı silahlarla vahşice saldırmıştı ve bu saldırının sonucundaCemil Sönmez, Hatice Özen, Baki Ekiz, Turan Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl ve Murat Kurt halkların kurtuluş mücadelesinde canlarını verdiler. Ancak onların isimleri ve mücadelesi o günden bugüne yaşıyor, yaşatılıyor.
Nasıl gerçekleşmişti bu canice saldırı, sebepleri nelerdi?
27 Mayıs Politik Devrimi’nin yarattığı ortam sayesinde sol klasik eserler, Marks, Engels, Lenin ve daha birçok devrimci eser Türkçe’ye çevrilmişti. Gençler ve özellikle üniversite gençleri bu kitaplarla tanışmış, onları okumaya başlamıştı. Ülkemizde sosyalizm hızlıca yaygınlaşıyor ve gelişiyordu. İşte bu gelişme sürecinde 68 Gençliği ortaya çıktı. Denizler, Mahir’ler, Sinan Cemgiller ortaya çıktı. Özellikle gençlik içerisinde sosyalizm yaygınlaşıyordu. Ancak bunu gören ABD-AB Emperyalistleri hızla yükselen bu ivmeyi durdurmak için 12 Mart 1971 Faşist Darbesi’ni tezgâhladılar. Gençliğin önderlerini katlettiler. Denizleri astılar, Mahirleri Kızıldere’de, Sinanları Nurhak’ta katlettiler.

11 Mart 2018 Pazar

Katledilişinin 4’üncü yılında mezarı başında Berkin'i andık


Berkin, bundan tam 4 yıl önce kaybetti 269 gün süren yaşam savaşını. 14 yaşındaydı vurulduğunda, hastanede yaşam mücadelesi verirken geçirdi 15’inci yaş gününü...
 AKP'giller’in kolluk kuvveti tarafından canice saldırılara maruz kaldığımız Gezi İsyanı günleriydi. Annesine ‘sen çıkma, ben hızlı koşarım. Hemen gider gelirim' diyerek evden ekmek almaya çıkmıştı. Ne ekmeğini götürebildi eve, ne de bir daha koşabildi Berkin...
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, Berkin'in bedence aramızdan ayrılışının 4’üncü yılında mezarı başındaydık. AKP'giller’in, Gezi İsyanımızdan korktuğu gibi, Gezi İsyanımız'da aramızdan aldığı katlettiği gençlerimizin anılmasından da korktuklarını gördük. Mezarlığın girişi otomatik tüfekli onlarca özel tim polisiyle tutulmuştu, adeta ‘kuş uçurtmamak' için toplanmışlardı. 14 yaşında, henüz bir çocukken katlettikleri Berkin'den nasıl korktularsa, yoldaşlarından, ağabeylerinden ablalarından da öyle korktuklarını gördük, yaşadık.
Berkin'in mezarına doğru yürüyüşe geçtik “Berkin Elvan Ölümsüzdür”, “Berkin'in hesabı sorulacak” sloganları eşliğinde, bayraklarımızı dalgalandırarak.
Mezar başına geldiğimizde bir kez daha anladık AKP’giller’in Berkin’den ve onu anmak isteyenlerden neden korktuğunu. “Akın var, güneşe akın” yazıyordu Berkin’in mezarında... Bu akındı onları böylesine korkutan. 14 yaşında bir çocuğu öldürüp arkasından terörist diyebilecek kadar alçaltan da işte bu korkuydu.

Berkin Elvan’ı Anmak için gerçek Antiemperyalist olmak gerekir


     
 Daha 15 yaşındayken ve bakkala ekmek almaya giderken kafasına isabet eden bir gaz kapsülü aldı onu bizden. Berkin 269 gün süren yaşam mücadelesinden ne yazık ki mağlup ayrıldı. Ve 11 Mart 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Peki, kimdi Berkin’in katilleri?
Emperyalizm ve onun yerli işbirlikçiliğini yapan AKP'giller.
Acımasızca ve insanlık dışı saldıran polisler tarafından katledildi Berkin Elvan.
Peki, niye saldırıyordu polis?
Şanlı Gezi İsyanı’mızda; İstiklal Caddesi’nde toplanan yüzbinlerce insanımız “Faşizme Karşı Omuz Omuza!”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!” diye bağırıyordu.
Bu bağırış, Mustafa Kemal ve Laiklik düşmanı AKP’giller’e karşıydı.
Bu haykırış; Ortaçağcılığa, Laik Cumhuriyet’in kerte kerte yıkılmasına karşı bir öfkeydi.

5 Mart 2018 Pazartesi

Hugo Chavez Yoldaş, kavgamızda yaşamaya devam ediyor…

“İnsan ırkını kurtaralım, ABD imparatorluğunu bitirelim.”
Bu söz, 2013’te bedence aramızdan ayrılan Chavez Yoldaş’ımızın sözüdür. Chavez Yoldaş 5 yıl önce bugün, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Ancak bizlere onurlu bir yaşam ve Bolivarcı, demokratik bir Venezuela bıraktı.
Emperyalizme karşı sarsılmaz duruşu, halkına olan büyük inancı, dünyanın başhaydutu olan ABD Emperyalistlerinin temsilcisini ülkesinden kovması, halkı ve ülkesi için yaptığı daha birçok uygulama, gerçek bir devrimci olan Chavez Yoldaş’ın bizlere örnek olan kararlılığıdır.
İktidara geldiği andan itibaren başta ABD Emperyalizmi olmak üzere diğer emperyalist devletlerin saldırılarına, darbe girişimlerine, iftiralarına karşın bir an bile onların gerçek yüzünü haykırmaktan vazgeçmedi, yaptığı her konuşmada emperyalizmi mahkûm etti. Emperyalizmin gerçek yüzünü, katliamlarını, vahşetlerini, Ortadoğu’yu kana bulamasını teşhir etti. 2008 yılında ülkesindeki Başhaydut ABD Emperyalizminin kanlı temsilcisini kovarken şunları söyledi:

18 Aralık 2017 Pazartesi

Kurtuluş Partisi Gençliği, Direnişçi Real İşçileri’ni ziyaret etti… Safımız İşçi Sınıfı’nın Yanıdır!

 Dünyanın en haklı ve onurlu mücadelesi, ekmeği ve işi için direnen İşçi Sınıfının mücadelesidir. Bu mücadelenin ülkemizdeki yansımalarından biri olan onurlu Real İşçileri’nin mücadelesi ise bizlere bu mücadelenin doğruluğunu her geçen gün kanıtlıyor. Hileli bir iflas süreci sonrası işten atılan işçiler yollarını Nakliyat-İş Sendikası ile birleştirerek kar demeden, soğuk demeden, yılmadan; göz altılara, polis müdahalelerine boyun eğmeden onurlu bir şekilde sonunda kazanacaklarına emin olduğumuz bu mücadeleyi bir an bile vazgeçmeden sürdürüyorlar.
İşte biz, Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, “Gençliğin Safı, İşçi Sınıfının Yanıdır” diyerek bugün Kozyatağı Metro Market önünde direnişte bulunan yiğit Real İşçileri’ni ziyaret ettik, desteklerimizi sunduk.

22 Kasım 2017 Çarşamba

Yeşil Kuşak Projesi ürünü Tayyipgiller’in oluşturduğu Ortaçağ Karanlığını Yeni Ekim Devrimleri yaratarak aşacağız!

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence aramızdan ayrılışının 46’ncı yıldönümünde HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un yaptığı konuşma

Yeşil Kuşak Projesi ürünü Tayyipgiller’in oluşturduğu Ortaçağ Karanlığını
Yeni Ekim Devrimleri yaratarak aşacağız!

Nurullah Ankut Yoldaş:
(Mikrofonların kabloları kürsü arkasında, konuşmacının ayaklarını basacağı alanda bulunmaktaymış. HKP Genel Başkanı onları ayağıyla iterek uzaklaştırdıktan sonra.)
Kabloları ayağımızın altından kenara çekelim öncelikle, yoldaşlar. Daha önce de söyledim ya, hani bir sporcu bile mücadeleye çıkınca ayakkabılarına, ayakkabılarının bağcıklarına, eşofmanına, formasına özellikle dikkat eder. Kendisinin dikkatini dağıtacak bir şey var mı yok mu… onları ortadan kaldırır.

Saygıdeğer Yoldaşlarım ve Saygıdeğer bizi dinlemeye gelen arkadaşlar,
Zaman o kadar hızlı akıyor ki, Usta’mızın hayatını kesitler halinde sinevizyonda izlerken, çağrışım oldu. Usta’mızla ilk tanıştığım an gözümün önüne geldi.
1968 yılının sonbaharı, Cağaloğlu’nda Klodfarer Caddesi’nde, İPSD’nin yerindeyiz. Biz de bir gençlik derneği olarak oraya gelmiştik. İPSD yöneticileri bize bir oda vermişlerdi. “Devrimci İşçi Köylü Öğrenci Birliği (DİKÖB)”ü kurmuştuk, Edebiyat Fakülteli öğrenciler olarak biz de. Denizler, Merkez binadaki arkadaşlar “DÖB”ü kurmuşlardı, “Devrimci Öğrenci Birliği”ni. Biz de işçi ve köylünün de devrimci gençlerle bir arada olmasını ve ittifak etmesini öngördüğümüz için Devrimci İşçi Köylü Öğrenci Birliği’ni, DİKÖB’ü kurduk, değerli arkadaşlar.
Orada akşam oturuyorum ben, bir anda Usta’mız girdi içeriye. Kalktık, tokalaştık, tanıştık.
Benim nerede okuduğumu sordu. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeyim Hoca’m, dedim.
Hocaların kim? dedi.
Saydım adlarını; Nermi Uygur, İsmail Tunalı, Macit Gökberk, Halil Vehbi Eralp, Takiyettin Mengüşoğlu, diye.
Dediği aynen şu: “Bunların tamamı burjuva Tezgâhtarları evladım” dedi, Hoca’larım için. Tek bu terimi kullandı. Bu deyimi kullandı.
Kısaca felsefe üzerine sohbet ettik. Malum, Marksizm-Leninizm, Diyalektik Maddecilik her türlü felsefeye son verdi. Felsefe, sadece mantık ve metot alanında kaldı biraz, o da Engels’in deyimiyle “kaldıysa kaldı”. Yoksa doğanın ve toplumun, insanın tüm gelişim ve işleyiş kanunlarını bilime havale etti Marksizm Leninizm. Kendisi de düşüncenin bilimini ortaya koydu, mantığı ve metodu. Biz buna Diyalektik Maddecilik diyoruz, arkadaşlar.
O akşam Küçükpazar’da bizim Bozkırlı seyyar satıcı işçilerle bir toplantımız vardı. Onlara karşı belediyenin zulmü var. Topluyor onları, arabalarını alıyor, malum, tanık olduğumuz gibi çoğu yerde, deviriyor, gasp ediyor, zulmediyor yani. Biz de mücadele ediyoruz. Sonradan bir yürüyüş yaptık onlarla. O zamanlar İstanbul’da seyyar satıcıların, tam bir istatistik veremeyeceğim ama, neredeyse en az yarısı diyeyim, Bozkırlıydı. Bizim memleketli, Konya Bozkırlıydı. Hani Bozkırlılar için “gurbet uşağı” derler. Arazi yok, tarıma elverişli topraklar yok. Hep geçimlerini sağlamak için başka illere gider Bozkırlılar.
“Hocam işçilerle toplantımız vardı”, dedim. “Ayrılmak zorundayım”, dedim.
“Tabiî evladım, işçilere verdiğimiz söze mutlaka uyacağız”, dedi. “Yani sözümüzün eri olduğumuzu görecek.”, dedi.
Ve benim için de şöyle bir nitelemede bulundu, onur verici bir nitelemede: “Sizde de işçi duruşu var.”, dedi.
Yani bunu nasıl anladı Usta’mız?
Ama ben de, Mustafa ve Metin Yoldaşlar’ın yakından bildikleri gibi (çünkü lise ikinci sınıftan beri birlikteyiz), yaz tatillerinde işçi olarak çalışırdım inşaatlarda. Daha önce de anlattım, “Soma…” kitabında da. İlkokulu bitirdik, Karacihan Kiremit Fabrikası’nda işçi olarak yazları çalışmaya başladık. Anam babam benden hiç öyle bir şey istemezlerdi ama ben o insanların (işçilerin) hayatını yaşamak isterdim. Onların acılarını paylaşmak, onların dünyalarına girmek isterdim. Onların kaderleriyle ortak bir kaderim olsun isterdim. O bakımdan kendim gönüllü olarak çalışırdım. Aldığım para da yanıma harçlık olarak kalırdı. Tek kuruşunu bile ailem istemezdi. Bir genç olarak da kafamıza göre, özgürce ihtiyaç duyduğumuz şeyleri alma imkânına sahip olurduk böylece.

7 Kasım 2017 Salı

Sizleri de, Getirdiğiniz Sistemleri de Tarihten Sileceğiz!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından AKP’giller’in baş şefinin tek bir sözü üzerine kaldırılan liselere geçiş sınavı TEOG’un yerine getirilen sistem açıklandı. İsterseniz kısaca bu sisteme bir göz atalım ve daha sonra altında yatan gerçek nedenlerine değinelim.
Açıklanan yeni sisteme göre, kaldırılan TEOG yerine “Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi adı verilen bir sistem getirildi. Bu sisteme göre öğrencilerin sınava girme zorunluluğu kalktı. Öğrenciler beş tercih hakkı kullanarak, adresine en yakın okula yerleştirilecek.

6 Kasım 2017 Pazartesi

12 Eylül’ün Çocuğu YÖK'ü Tarihe gömeceğiz!

12 Eylül Faşist Darbesi’nin çocuğu, emperyalistlerin gençliğimiz üzerindeki ilerici ve devrimci atılımı yok etmek, baltalatmak için kurduğu Yüksek Öğretim Kurumu’nun kuruluşunun 36’ncı yılı bugün.

Peki, YÖK neden kuruldu? Kurulmasının amacı gerçekten eğitim ile mi alakalı yoksa altında yatan başka nedenler mi var? YÖK’ün 1981 yılında 12 Eylül Faşist Darbesi ile kurulduğunu düşünürsek, bu tarihlerden önce üniversitelerimizde, aydın gençliğimiz üzerinde neler etkiliydi de Faşist Cunta böyle bir şeyi kurmayı gerekli gördü?

27 Mayıs 1960 Politik Devrimi ile birlikte yükselen devrimci kazanımlar etkilerini gençliğimiz üzerinde de göstermeye başlamıştı. Üniversitelerimizde ilerici, devrimci gençler çoğalıyor dünya çapında gelişen özellikle de 68 Kuşağı olarak bilinen devrimci gençlik hareketinin rüzgârı ülkemizde de hissediliyordu. Gençliğimiz, Fidel, Che gibi Antiemperyalist önderleri örnek alıyor, devrimci eserler okuyor ve böylece sosyalizme yöneliyordu. 12 Mart 1971 Faşizmi bu yönelişi durdurmaya yetmemiş, 68 Kuşağının devrimci dalgası 70’li yıllarda da kendisini hissettirmeye devam etmişti. ABD Emperyalistlerinin planları çerçevesinde Amerikancı-NATO’cu, Mustafa Kemalcilikle, Kuvayimiliyecilikle alakası olmayan Ordu Fosillerine yaptırılan 12 Eylül Faşist Darbesi ile 27 Mayıs Anayasasının tüm demokratik kazanımları ortadan kaldırılmış, İşçi Sınıfının hak arama, örgütlenme olanakları budandığı gibi, faşizm; gençlik ve üniversitelerimiz üzerinden de silindir gibi geçmişti.

İşte bu suçun yasal görünümlü cinayet aleti YÖK’tür. YÖK’ün kurulması ile beraber, ilerici demokrat, sosyalist öğretim görevlileri üniversitelerden uzaklaştırılmış, 1950’lerden beri CIA’nın “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında yetiştirilen Ortaçağcı, Amerikancı sözde öğretim görevlilerinden oluşan kadrolar, boşalan üniversite kürsülerini bir bir doldurmaya başlamıştır. Üniversitler öğrencilerin müşteri olduğu, 24 saat işleyen fabrikalar (kârhaneler) olarak dönüştürülmeye başlanmıştır. Böylelikle üniversitelerimizin Medreseleşme süreci hız kazanmış, Bilimsel ve Laik eğitimden uzaklaştırılmıştır.