7 Kasım 2019 Perşembe

Dört Kardeşin katili Sınıflı Toplum Düzeninin ta kendisidir !


Her insanın duyunca vicdanının sızladığı, içini acıların kapladığı bir olayı öğrendik dün. Aynı aileden dört kardeş siyanür içerek intihar etti. 
Bu katliamın sebebi ise çürümüş ve kokuşmuş düzenin ta kendisidir. Dört kardeş bu aşağılık düzende geçinemedikleri, borçlarını ödeyemedikleri, ev kiralarını karşılayamadıkları için  intihar etti, daha doğrusu onlar intihar etmedi, bu aşağılık düzen onları katletti. 
Dünyanın en zengin yüzde 1’inin, dünyanın geri kalan yüzde 99’undan daha fazla geliri olduğu kahrolası Sınıflı Toplum Düzeni katletti onları. Onların ölümüne intihar demek sadece insanın insanı sömürmesine dayalı olan bu emperyalist düzeni, Sınıflı Toplum Düzenini meşrulaştırır. Asgari ücretin ortalama bir ailenin normal şartlarda geçinme ücretinden çok daha az olduğu bu düzeni meşrulaştırır. O yüzden gerçekleri söylemek zorundayız: onlar intihar etmedi, bu rezil düzen onları katletti.
Hep söylüyoruz, yine söyleyelim; bu düzen ezilenlere, geçinemeyenlere ölümü gösterip çok daha beterini yaşatıyor. Ülkemizde de 82 milyonun yüzde 1’inin sefa sürebilmesi için geri kalanını öldürmekten çekinmiyor.
İşte biz buna karşı çıkıyoruz! Daha fazla insanın, Sınıflı Toplumun katliamlarına ve cinayetlerine kurban gitmesine karşı çıkıyoruz! Geçinemedikleri için aramızdan ayrılan dört kardeşi bu noktaya getiren yıkılası Emperyalizme karşı çıkıyoruz. 
İnsanın insanca koşullarda yaşayabileceği, geçinememekten ötürü ölümlerin yaşanmadığı, yüzde 1’in tahakkümünü dayattığı değil, tüm insanların eşit koşullarda yaşayabildiği sosyalizmi biz bunun için savunuyoruz.
Biliyoruz ki Sınıflı Toplum Düzeninin katlettiği bu dört kardeşimizin de, düzenin katliamlarına kurban giden diğer kardeşlerimizin de intikamını er geç alacağız! İnsanın insanı sömürmediği bir düzeni kuracağız!
7 Kasım 2019 
Kurtuluş Partisi Gençliği

6 Kasım 2019 Çarşamba

Üniversitelerimizi gericileştiren, faşizme mahkûm etmeye çalışan YÖK’e karşı, Yaşasın Gençliğin Örgütlü Mücadelesi!


AB-D Emperyalistlerinin tezgâhladığı 12 Eylül Faşizminin, gençliği apolitikleştirmek, örgütlenmelerini engellemek ve bilimin yuvası olan üniversitelerimizi Ortaçağcı gerici zihniyet içerisine hapsetmek için kurduğu YÖK’ün 38. yılı.
AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışlar, 27 Mayıs Politik Devrimi’nin gençliğe kazandırdığı sınırlı da olsa özgürlük ortamını yok etmek, gençliğin Devrimci Düşüncelerle tanışmasını engellemek, gençliği Eğitim Hayvanına dönüştürmek için kurdular YÖK’ü.

5 Kasım 2019 Salı

Sadaka değil, Parasız Eğitim istiyoruz!


Bugün Kaçak Saraylı tarafından, kredi ve burs miktarına yapılan “zam”(!) açıklandı.
Buna göre; şu anda 500 TL olan burs ve kredi miktarına büyük bir lütuf gösterilerek 50 TL zam yapılmış ve 550 TL olmuştur.
Tabiî biz biliyoruz ki, kendileri Saraylarda sefalar sürenler, oğullarını, kızlarını yurt dışında okutanlar, onların altlarına “gemicik”ler verenler, halk çocuklarının halinden anlayamaz.

18 Ekim 2019 Cuma

YÖK gençlerimizin geleceğini çalmaya devam ediyor

12 Eylül faşist darbesinin ürünü YÖK, geçtiğimiz günlerde 14 bölümün üniversitelere yetenek sınavı yerine merkezi yerleştirme ile alınmasına yönelik bir ön karar aldı. Buna göre öğrenciler "çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı" bölümlerine girmek için daha önce üniversitelerin açtığı yetenek sınavlarıyla değerlendirilirken, artık merkezi olarak yapılan üniversite sınavlarına göre yerleştirilecek. 
Bu şu anlama geliyor; eğitim programı doğrudan bu bölümlere yönelik olan ve üniversite sınavına yönelik bir ders programına sahip olmayan meslek liselerinden mezun “yetenekli” öğrencilerin, aldıkları eğitimler doğrultusunda yükseköğretim kurumlarına yerleşmesi zorlaştırıldı. Aynı zamanda, AYT (Alan Yeterlilik Testi) derslerini diğer liselere göre daha az alan meslek liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde eğitim gören öğrencilerin üniversitelerde okuma olanakları kısıtlandı.
Alınan bu karar üstüne güzel sanatlar fakülteleri ve spor fakültelerinden çıkacak insanların daha niteliksiz olacağını belirtmek isteriz. Çünkü daha önce yetenek sınavında alınacak bir öğrenci onlarca ve hatta yüzlerce kişi arasından elenerek, o bölümün kriterlerine göre seçilerek bölüme alınıyordu. Şimdiki karar üstüne artık bölüm hakkında bilgisi olmayan bir öğrenci de bu bölüme girme hakkına sahip olacak, bu da yetenek sınavı yerine üniversite sınavı ile girmiş bir bireyin mezun olduktan sonra yüksek oranda kötü işler çıkarmasına sebep olacaktır.
 Eğitim sisteminin her fırsat bulunduğunda değiştirilmesi zaten öğrencilerin tümünü, onların ailelerini ve eğitimcileri perişan etmiş durumdayken, bu karar ilgili gençlerin geleceğini karartmak demektir. Bu durum daha önceki senelerde katsayının kalkmasıyla dezavantajlı duruma düşen ve bu ilgili bölümlerden mezun meslek lisesi öğrencilerinin eğitim hayatının daha da dezavantajlı duruma düşmesine sebep olacaktır. 
 Bilimde, sanatta, zanaatta, sporda zaten yeteri kadar ilerleyemeyen ülkemiz ve gençliği, bu kararla bir darbe daha almıştır. Her yıl güzel sanat fakültelerinden, spor bölümlerinden mezun olan yüzlerce öğrenci, şu anki iktidarın eğitim uygulamaları-darbeleri sebebiyle zaten ilk hedef olarak yurtdışına gitmeyi planlamışken bir de böyle bir kararın alınmasının mantığı nedir? Hep birlikte göreceğiz ki bu uygulama, ilgili bölümlerde ciddi bir yaralanmaya sebep olacaktır. 
Bu kararı hiç sıkılmadan, bizleri düşünmeden önümüze koyanlara çağrımızdır:
Asıl mesele gençliktir, asıl mesele gelecektir. Bizlerin hayatı hakkında bir anda, doğru düzgün düşünülmeden böyle kararlar verme yetkiniz yoktur! Sonunda bunun bedelini ödeyen Türkiye'nin gençliği, geleceği ve sizler olursunuz!
Ve şunu da hatırlatalım; bizler ülkemizin, okullarımızın bilimden, sanattan, zanaattan, spordan yoksun bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Bulunduğumuz her alanda, biz bu gidişe karşı mücadele edeceğiz. Demokratik, Laik, Bilimsel ve Parasız eğitimi gerçekleştireceğiz. 18 Ekim 2019

YÖK’ü Tarihe Gömeceğiz!
Yaşasın Parasız-Bilimsel Eğitim!
Kurtuluş Partisi Gençliği

9 Ekim 2019 Çarşamba

Che Yoldaş ölmedi Kavgamızda yaşıyor, emperyalizme karşı bizimle birlikte savaşıyor!


Bugün,  9 Ekim 1967’de CIA ajanları tarafından haince katledilen yiğit devrimci Che Guevara’nın bedence aramızdan ayrılışının elli ikinci yıldönümü.
Ezilen halklara önderliğiyle ve dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizme karşı duruşuyla Parababalarının korkulu rüyası olmuştu Che Yoldaşımız. Onun ezilen, sömürülen halkların umudu olması ürkütmüştü Parababalarını. Eşit ve insanca bir yaşam uğruna son nefesine dek sürdüğü mücadelesiydi düzen savunucularını bu kadar ürküten. Sandılar ki Che Yoldaş’ı aramızdan bedence ayırırlarsa sonlanır bu mücadele.  Oysa Kahraman Gerilla Che Guevara’nın ateşlediği kıvılcım hiç sönmedi! Bugün, Küba’da, Şili’de, Venezuela’da, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde ABD-AB Emperyalizmine karşı savaşan kim varsa, ellerinde Che’nin resimleri, pankartlarında Che’nin “Patria o muerte!” “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!” şiarı, yüreklerinde ise Che’nin mücadelesi bulunmaktadır.

28 Eylül 2019 Cumartesi

‘Eğitim Yuvalarımızda’ Ölmek Değil, Eğitim Görmek İstiyoruz!


Bildiğimiz gibi 26 Eylül Perşembe günü saat 13:59’da Marmara açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İstanbul’un özellikle Avrupa yakasında şiddetle hissedilen bu deprem, çok sayıda vatandaşın hayatının tehlikeye girdiği dakikalar yaşattı. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Avcılar Yerleşkesi’nde yaşandı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları olduğu için coğrafi olarak oraya yakın olan üniversitemizde deprem çok şiddetli hissedildi ve fakülte binalarında ciddi tahribatlara yol açtı.  Durumun önemini açıklamak için, İstanbul Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen Deprem Bilimci Savaş Karabulut’un açıklamasına bakalım:

‘Binalar 99 depreminde ciddi hasar aldı’
“Bizim üniversitemizin binaları 99 depreminde hasar gördü. Biz hasar görmüş binalara girmek istemedik. O dönemde dekanımızla rektör arasında ciddi tartışmalar yaşandı, binaların depreme dayanıklı olmaması üzerinden. Binalarımızdaki kolonlar boydan boya yarılmıştı, bizi farklı farklı binalara dağıtmışlardı. Daha sonra binalarımız, İnşaat Mühendisliği bölümü hocaları tarafından tadil edildi; güçlendirmeye tabi tutuldu. Biz o süreçte güçlendirmelerin performansı sınırlı düzeyde etkileyeceğini ve onun yerine binaların yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini savunmuştuk. Bunu yapmadılar. Bunları yapmadıkları gibi öğrenci sayısı arttı, sürekli yeni öğrenciler alındı. Şehirleşmede risk, nüfusla orantılıdır. Böylece risk arttı. ‘’
‘Kampüs binaları ömrünü tamamladı’

20 Eylül 2019 Cuma

Bilimsel, Parasız, Laik Eğitim için; Aydınlık Yarınlar için; Bizimle, Kurtuluş Partisi Gençliği’yle Örgütlen!Hep beraber yeni bir okul dönemine daha başladık...
Heyecanlıyız, mutluyuz, şarkıda da söylendiği gibi “sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz” diyor olabiliriz belki ama aklımızdan çıkarmamamız gereken şeyler de var. Zaten sen bunları yaşayarak gördün, gayet iyi biliyorsun ama gel bir kez daha hatırlayalım beraber…
Evet, biz seni tanımıyor olabiliriz, ismin nedir, nerede okursun, kimsin bilmiyoruz. Ama hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı okullarda, sıralarda okuyoruz, aynı eğitimi alıyoruz. Bu yazıyı okuyan milyonlarca genç arkadaşımızla da aynı şeyleri yaşıyoruz. O yüzden bizim neler yaşadığımızı anlatmamız gerekiyor, hadi başlayalım anlatmaya...
1950’lerden beri Türkiye’yi yöneten güçlere baktığımızda, ister sağcı, ister solcu pozları kessinler, hepsinin tek bir ortak noktasını görürüz: Amerikancılık!

16 Eylül 2019 Pazartesi

Üç Şehitlerin devrettiği bayrak bizlerin ellerinde dalgalanıyor


İstanbul İl Örgütü olarak, 1978’de Ankara’nın Şentepe ilçesinde faşist Pol-Bir’li polisler tarafından katledilen Mahmut, İbo, Sadi Yoldaşlar nezdinde tüm Devrim Şehitlerimizi andık.
Anma etkinliğimiz Üç Şehitler nezdinde tüm Devrim Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Etkinliğimiz kendini devrimci mücadeleye adamış ve bu uğurda canlarını feda etmiş olan Devrim Şehitlerimizi anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Sinevizyon gösteriminden sonra Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Uğur Yoldaşımız, Üç Şehitlerin ve partimizin mücadelesini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Yoldaşımız konuşmasında şunları dile getirdi:
“Yoldaşlar! Bugün burada kendilerini halkların kurtuluş mücadelesine adayan Mahmut, İbo, Sadi yoldaşlarımızı anıyoruz. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba

KYK Yurtlarına yapılan zamlarla, gençlere bir kez daha 'paranız yoksa okumayın' diyorlar


AKP'giller tarafından günden güne içinden çıkılmaz politikalarla halkımız için zulme dönen, Parababalarının kar hırsına kurban edilip ticarileştirilen, düşünüp sorgulamaya düşman Ortaçağcı'ların ellerine teslim edilip gericileştirilen eğitim sistemimizde öğrencilerin göğüs gerdiği zorluklara bir yenisi daha eklendi bildiğimiz gibi: KYK, yurtlara %20 oranında zam yaptı. AKP'giller iktidarında işçilere %8, memurlara ise %4 zam teklif edilirken, öğrenci yurtlarına ise %20'ye yakın zam yapıldı. Buna göre en düşük 168 lira olan yurt ücretleri, yapılan zamla 200 lira oldu. En yüksek 285 lira olan yurt modelindeki yatak ücreti ise 340 liraya yükseldi. 

18 Mayıs 2019 Cumartesi

100 yıl önce yanan bu ateş bugün de bu vatanın gerçek evlatlarının elinde!

Savaştığı cepheden bir emirle çağrılıp İstanbul’a ayak bastığında gördüğü manzara karşısında tek bir şey söyledi; “Geldikleri gibi giderler!”
Bunu söylediğinde tarihler daha 13 Kasım 1918’i gösteriyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması yeni imzalanmış, işgaller hemen ardından başlamıştı, İstanbul Boğazı’na Emperyalist İşgalcilerin savaş gemileri demir atmıştı. İşte böyle bir karanlığın içinde umudu ortaya çıkaran bir söz idi, bu söz. Zaferi, savaşı daha başlatmadan kazandıran bir söz…
Bu sözden 6 ay sonra 1919’da, önce 16 Mayıs’ta Bandırma Vapuru’na bindi İstanbul’dan, 19 Mayıs günü Samsun’da idi. Yanında sayıca bir avuç silah arkadaşı vardı, umutsuzluğun ortasında umut, karanlığın ortasında ışık oldular.