9 Ekim 2018 Salı

Che Yoldaş’ın devrettiği Kızıl Bayrak Kurtuluş Partililerin ellerinde dalgalanıyor…Bugün, Kahraman Gerilla Ernesto Che Guevara’nın Bolivya dağlarında, ABD Emperyalistlerince kahpece katledilişinin 51’inci yılıdır.
Son nefesini verinceye dek emperyalistlerce halklara çektirilen her türlü zulme, acıya ve sömürüye dünyanın neresinde olursa olsun karşı durmuştu büyük devrimci. Onun mücadelesi, İnsanlığın Kurtuluş Bilimi olan Sosyalizmi dünya halklarının her birine ulaştırmak ve sömürünün hâkim olduğu tüm düzenleri ortadan kaldırmaktı. İşte 51 yıl önce bugün, Che Yoldaş aramızdan bedence koparılırken dahi bu yüce dava uğruna mücadele etmekteydi.
Yoldaş’ımızı kahpece katleden CIA ajanları ve halk düşmanları, tahmin edebilirler miydi ki; bugün sömürüsüz, eşit ve kardeşçe bir yaşamı düşleyen tüm devrimciler, Kahraman Gerilla Che Yoldaş’ın bükülmez iradesini, emperyalizme karşı her türlü düşünce ve eylemini örnek alacaklarını.

Bugün, Küba’da, Şili’de, Venezuela’da, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde ABD-AB Emperyalizmine karşı savaşan kim varsa, ellerinde Che’nin resimleri, pankartlarında Che’nin “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!” şiarı, yüreklerinde ise Che’nin mücadelesi bulunmaktadır.
Bu mücadele ki, Che’nin deyimiyle; dünyanın başhaydudu olan ABD Emperyalizmine karşı zafere ulaşıncaya kadar devam edecektir.
Bugün Ernesto Che Guevara Dünya Halklarına, İşçi Sınıfına ve Devrimci Gençliğe hayatıyla, mücadelesiyle ve inancıyla örnek olmaya devam ediyor.
9 Ekim 1967 yılında Bolivya dağlarında katledilene kadar başta Küba’da olmak üzere, Latin Amerika’nın birçok ülkesinde, Afrika’da ABD Emperyalistlerini ve onların uşaklarını defedip, Sosyalizmi zafere ulaştırmak amacıyla savaştı.
Bir devrimcinin en büyük özelliklerinden bir tanesi Cesaret vatanına sahip olmasıdır. Ve cesaret denince akla gelen ilk isimlerdendir Kahraman Gerilla Ernesto Che Guevara.
Adı Tarihe; yiğit, korkusuz ve sarsılmaz inancıyla geçti. Ezilen halkların ve dünya İşçi Sınıfının “Comandante”si oldu Che Guevara.
Bugün Che Yoldaş’ın inancını ve mücadelesini sahiplenen biz Kurtuluş Partilisi Gençliği, onun uğruna canını feda ettiği eşitlik, kardeşlik ve insanca yaşama mücadelesini yani İşçi Sınıfının ve ezilen halkların biricik kurtuluş yolu olan Sosyalizm mücadelesini devam ettiriyoruz.
Ülkemizde AKP’giller’in ABD-AB Emperyalistleri sayesinde iktidara getirilişinden beri Ortaçağcı gericilik rüzgârları estirilmektedir. Ülkemiz gençliği ise bu rüzgârlardan en çok etkilenen olmuştur. Liselerinde, üniversitelerinde hatta orta ve ilkokullarında AKP’giller’in yarattığı bu Ortaçağcı gericiliğe mahkûm edilmektedir.
AKP’giller aynı zamanda Sosyalizme düşmanlıklarını da Che Guevara üzerinden göstermişler, geçen sene Meclis Başkanları olan İsmail Kahraman adlı gericinin ağzından dile de getirmişlerdir.
İşte ülkemiz böyle bir süreç içerisindeyken biz Kurtuluş Partisi Gençliği için ömrünü Emperyalizme karşı savaşa adamış Che Guevara’yı savunmak ve mücadelesini yaşatmak çok daha önemli olmuştur.
Biz Kurtuluş Partisi Gençliği Che Guevara’nın açtığı yoldan aynı onun gibi “İki, üç daha fazla Vietnam” şiarıyla Emperyalizme karşı mücadelemizi amansızca sürdüreceğiz ve Sosyalizmi zafere ulaştırana kadar savaşacağız. Che’nin yolunda mücadeleye devam edeceğiz.

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm!
Che Yoldaş Ölümsüzdür!
09.10.2018

Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.