6 Kasım 2016 Pazar

12 Eylül Faşizminin çocuğu YÖK'ü protesto ettik

12 Eylül 1980 faşist darbesinin çocuğu olan YÖK'ü(Yüksek Öğretim Kurulu), kuruluşundan 35 yıl sonra 6 Kasım'da, Kurtuluş Partisi Gençliği olarak Galatasaray Lisesi önünde yaptığımız eylem ile lanetlendi. 6 Kasım Pazar günü saat 14.00'da Kurtuluş Partisi Gençliği olarak YÖK'e karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. Eylem boyunca “YÖK’ü Tarihe Gömeceğiz”, “Demokratik-Laik-Anadilde Eğitim”, “Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi”, “YÖK Kalkacak, Polis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek”, “Şeriat Ortaçağdır” sloganları attıldı.
Yapılan basın açıklamasında YÖK’ün, emperyalistlerin ülkemizdeki ilerici, devrimci hareketi baltalamak için kendi uşaklarına yaptırttığı 12 Eylül Faşist Darbesi sonrası, emperyalizm işbirlikçisi iktidarların üniversitelerde borularını daha rahat öttürmesi amacıyla 1981'de kurulduğunu ve bir kumanda gibi kullanılan YÖK'ün 35 yıldır da görevini yapmaya devam ettiği vurgulandı.Basın açıklamasında YÖK'ün kumandasının şu anda AKP'giller elinde olduğu ve AKP'giller'in, Cumhuriyet'i bir enkaza çevirip, kendi Tayyibistan Faşist Din Devleti'ni kurmak için kendilerine karşı gelen bütün sesleri susturmak için tüm alanlara el atarken, kendilerine karşı en çok seslerin yükseldiği üniversiteler ve eğitim kurumları üzerinde fazlasıyla durdukları dile getirildi. Bu durumun bir örneğini olan Üniversite rektörlük seçimleri ile ilgili her biri birer padişah fermanı gibi olan KHK'lerden bir yenisi açıklandığı ve bundan sonra rektörlerin üniversite içerisinde yapılan seçimle belirlenmeyeceğini, YÖK'ün önerdiği üç adaydan bir tanesinin Kaçak Saray'lı Reis tarafından atanacağı söylendi.
Açıklamanın sonunda doğru hat olarak emperyalizme, Ortaçağcı gericiliğe ve şovenizme karşı verilen mücadele olduğu ve bu mücadele sonucunda, Emperyalizme karşı bir kale üssü durumuna gelecek, Demokratik Halk İktidarlarının kuracağı ve Sosyalizm mücadelesinin zafere ulaşacağı vurgulandı.
Açıklamadan sonra eylemimiz “YÖK’ü Tarihe Gömeceğiz”, “Yeni Sevr'e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız” sloganlarıyla son buldu. 06.11.2016

İstanbul'dan
Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.