28 Ekim 2016 Cuma

Kurtuluş Savaşı’mızın kazanımı olan Cumhuriyet’i yıkamayacaklar!

Birinci Kuvayimilliyeciler'den bizlere yadigâr kalan Cumhuriyetimizin 93. yılında, bu mirası yıllardır yok etmek isteyen ABD-AB Emperyalizmine ve onların ülkemizdeki uşaklarına karşı mücadelemiz devam ediyor.
Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin torunları AKP'giller, Cumhuriyet Bayramımızın izlerini silmeye çalışıyorlar. 93 yıl öncesinde yok edilmeye çalışılan bir milletin intikamı olan Cumhuriyet’ten, bugün AB-D Emperyalistleri, 93 yıllık Cumhuriyet’in en hain, en satılmış, en vurguncu, halkına en düşman hükümeti AKP'giller aracılığıyla intikam alıyorlar. Cumhuriyet düşmanı, Laiklik düşmanı, Mustafa Kemal düşmanı Ortaçağcı Gericiler her gün Cumhuriyet’in kazanımlarına saldırıyorlar.
Peki, Cumhuriyet nedir? Emperyalistler ve bu Ortaçağcı Gericiler neden bu kadar kinle saldırıyorlar Cumhuriyet'e ve onun kazanımlarına?


17 yaşında Kurtuluş Savaşına katılan, Yörük Ali Efe çetesinde savaşan, Köyceğiz Kuvayimilliye Askerî Kumandanı Hikmet Kıvılcımlı, Cumhuriyet’i şu şekilde açıklıyor: “Türk Milletinin bağrına oturmuş olan Emperyalizmle Saltanat’a karşı kurduğu bir savunma kalesi demekti. Cumhuriyet Saltanat kazanını devirip, emperyalizmin ateşini Türkiye’de söndürdüğü için, bir Millî Kurtuluş yarattı. Cumhuriyet Emperyalizme, yani Cihan Finans-Kapitalizmine ve Saltanat’a, yani Osmanlı Tefeci-Bezirgânlığına karşı savaşarak doğdu. Türkiye’de Cumhuriyet’in anlamını yücelten ve kutsallaştıran, Mustafa Kemal’in hiç hayale kapılmaksızın pek açık belirttiği, o her iki irtica cephesinde, her iki gericilik cephesinde başardığı savaştır.”
“Birinci Kuvayimilliyecilik: SİLÂHLI, askercil, sıcak savaştı. Bu savaşın bütün yokluklarına rağmen cephesi açıkça belirliydi. Stratejisi ve taktiği az çok genel kurallara göre basitti. Hedefi ise olağanüstü kolay anlaşılırdı.
“İkinci Kuvayimilliyecilikte, cephe ne denli baş döndürücü, strateji ve taktik ne denli karmakarışık, hedef ne denli güç anlaşılır olursa olsun, Birinci Kuvayimilliyeciliğin devrimci, kutsal Mustafa Kemal gelenekli CUMHURİYET BAYRAĞI başımızdadır.”

Cumhuriyet, AB-D Emperyalistleri tarafından Türk ve Kürt Halkının önüne konmuş Sevr Haritasının parçalanıp yüzlerine fırlatılmasıdır. İşte bundan bu kadar kinliler Emperyalistler ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilci AKP'giller. İşte Ortaçağcı iki gerici güç 15 Temmuz’da birbirlerine girdiler. AKP’giller ve Pensilvanyalı İblisin kavgasının sebebi ise yıllardır birlikte yıkmak için mücadele ettikleri ve sonunda da başardıkları Laik Cumhuriyet'in ganimetini paylaşım kavgasıdır.

Ama bu saldırıları boşa çıkacak!

Nasıl bundan 93 yıl önce, Türkiye'yi parçalamak için yaptıkları Sevr planlarını Birinci Kuvayimilliyeciler ve halklarımız suya düşürdüyse; bugün de biz, İkinci Kurtuluş Savaşçıları tarafından bu planları suya düşürülecek. Kurtuluş Partisi Gençliği olarak; Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sokaklarda olacağız. “Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ”leyen biz devrimciler bu mücadeleyi zaferlerle taçlandıracağız.
Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.