21 Mart 2016 Pazartesi

Newroz, Ortadoğu Halklarının kardeşçe yaşaması için yakılan isyan ateşidirEmekçidir Demirci Kawa. Ezilen, sömürülen, acılara mahkum edilen, işkencelere uğratılan, katledilen Halkının isyanına önderlik eden bir Devrimcidir. Zulmün başını çeken Zalim Dehak’ın karşısında, zulme uğrayan mazlum Halkının yanındadır Kawa. Halkı baktığı zaman Demirci Kawa’ya kendini görür. Acı çeker Halkıyla birlikte Demirci Kawa. Gözyaşı döker Halkıyla birlikte. Zulme karşı Halkıyla birlikte yürür Demirci Kawa. Belki ölüm var bu yürüyüşün sonunda, zalim Dehak’ın yılanlarına yem olmak var, düşünmez Önder Kawa. İşte bu yüzden kenetlenir Halkı Demirci Kawa’nın arkasında. O’nun arkasında birlik olur. O’nun önderliğine inanır ve O’na güvenir. Bilir ve inanır Kürt Halkı; YenigünDemirci Kawa’nın önderliğinde örgütlenen isyanla gelecek, bu isyanla Zalim Hükümdar Dehak’ın zulmü son bulacaktır. Halk önderliğine inandığı ve güvendiği, önderlikle birlikte etle tırnak gibi kaynaştığı zaman; aşılamayacak dağların aşıldığının, geçilemeyecek geçitlerin geçildiğinin, yıkılamayacak duvarların yıkıldığının devrilmeyecek zalimlerin devrildiğinin, günümüze kadar gelen ilk örneğidir Demirci Kawa’nın yaktığı isyan ateşi.

Bu isyanın sonunda Dehak’ın zulmüne son verilir, o kötülük yuvası sarayı yakılır. İşte Newroz bu zulümden kurtuluşun simgesidir, her 21 Mart’ta ateşler yakılarak, halaylar çekilerek kutlanan. 

Kürt Halkıyla sınırlı değildir 21 Mart sadece, Kürt Halkı için sembol değildir, diğer tüm Ortadoğu ve Asya Halkları için de yaşamın yeniden başlamasının, zaferin ve mutluluğun sembolüdür. Çünkü Demirci Kawa bir emekçi, bir devrimci, bir Halk önderi olarak bilir ki, zulme karşı isyan başarılı olacaksa yapılacak en önemli örgütlenme kardeşliğin örgütlenmesidir. Bir anadan doğmuş kardeşler gibi dayanışmanın, eşitliğin, birliğin örgütlenmesiyle yaratılmış ve Halkların bilincine çıkmamak üzere kazınmıştır Newroz.
Bugün Ülkemizde ve Ortadoğu Coğrafyasında Newroz Ateşi yakılmasının, Halkların gözbebeği Sosyalist Yenigün yaratılmasının koşuludur, Halklar arasında kardeşliğin, dayanışmanın ve birliğin örgütlenmesi. Halklar arasına düşmanlık tohumları eken Çağımızın Dehak’ları AB-D Emperyalistlerinin Halklara zulmünün de en önemli kaynağıdır Halkların birbiriyle düşmanlaşması, kardeşlik, dayanışma duygularının yok edilmesi. Ve bugün Halklara önderlik edecek Çağdaş Kawa’ların önündeki en önemli görevdir Halkların Kardeşliği.
Bugün Kawa olabilmek; Kardeş Halkların gönlünü kazanmaktır. Halkların düşmanlığını kazanmak, bir Halkın düşmanlığı üzerine siyasi kimlik inşa etmek, Zalim Dehak’ın yoludur, Demirci Kawa’nın değil.
Bugün Kawa olabilmek; çağımızdaki tüm kötülüklerin anası ABD Emperyalistlerine, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” diyebilmektir. AB-D Emperyalistlerini kurtarıcı görmek, onların Kukla Başkanlarını “Bijî Obama” sloganlarıyla selamlamak zalim Dehak’ın yoludur, Demirci Kawa’nın değil.
Bugün Kawa olabilmek; Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda, Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda hep yan yana, omuz omuza olan, bu toprakları Ortak Vatan yapan Türk ve Kürt Halkının, Edirne’den Çin Sınırına kadar özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelinde kuracakları “Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti” için mücadele vermektir. 1071 yılından bugüne kader birliği etmiş bu iki Halkı birbirinden koparmak, birbirine düşmanlaştırmak için AB-D Emperyalistlerinin örgütlediği katliamlara tetikçilik etmek, o zalimlerin dayattığı Halkların acıları üzerine kurulu burjuva çözüme evet demek, zalim Dehak’ın yoludur, Demirci Kawa’nın değil.
Bugün Kawa olabilmek; AB-D Emperyalistlerinin site devletçiklerine dönüştürme ve Halkları birbirine düşmanlaştırma, birbirine kırdırma projesi olan BOP-GOP projelerine karşı çıkmaktır, mücadele etmektir, isyan örgütlemek, savaş vermektir. AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki ikinci bekçisi olacak Müslüman İsrail Kürdistan’ının kurulması için savaş vermek, Zalim Dehak’ın yoludur, Kawa’nın değil.
Bugün Kawa olabilmek; Gezi İsyanları örgütlemektir. Halklarımızın Demirci Kawa’nın yaptığı gibi Çağdaş Dehak’ların günümüzdeki temsilcileri AB-D Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçilerinin zulmüne karşı yürüyüşünü örgütlemektir. Kürt Halkını Şanlı Gezi İsyanı’mızda olduğu gibi bloke etmek, AKP’giller’i kurtarmakla marifetmiş gibi övünmek Zalim Dehak’ın yoldur, Kawa’nın değil.
Bugün Kawa olabilmek; Demokratik Halk İktidarını kuracak Halkın Kurtuluş Partisi etrafında örgütlenmektir.
Emperyalistlerin Ortadoğu’ya yönelik BOP-GOP, ülkemize yönelik Yeni Sevr planlarının birer enstrümanı olan, Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin, IŞİD’in, El Kaide’nin, El Nusra’nın, PKK’nin, PYD’nin peşinden gitmek, onlara inanmak Zalim Dehak’ın yoludur, Kawa’nın değil.
Evet, Dehak’ların egemenliğinde inliyor Halklarımız, acılar çekiyor, katliamlara uğratılıyor. Çağdaş Dehak’lar kurdukları çağdaş saraylarında yaşarlarken cenneti, Halklarımıza cehennemi yaşatıyorlar. Ama Çağdaş Dehak’lar zannetmesinler ki hep cenneti yaşayacaklar bu dünyada. Eninde sonunda Halklarımız tıpkı Malazgirt’te, Çanakkale’de, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi bir araya gelecekler, Kawa’nın Dehak’ın zulmüne son verip Sarayını yaktığı gibi, AB-D Emperyalistlerinin ve Yerli Satılmışların zulümlerine son verip saraylarını başlarına yıkacaktır. 21.03.2016
Bimrî Koledarî, Bimrî Zordestî! Kahrolsun Kölelik, Kahrolsun Zulüm!
Newroz Pîroz Be! Newroz Kutlu Olsun!
Bijî Bratîya Gelan Kurd û Tirk! Yaşasın Kürt ve Türk Halklarının Kardeşliği!
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.