13 Şubat 2014 Perşembe

Gençlik, yasaklarla boğulmaya devam ediyor: Meslek liselerinde beden eğitimi dersleri kalktı

"...2013-2014 yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürülüğü'nün kararı ile teknik, anadolu teknik, meslek, anadolu meslek ve anadolu sağlık meslek liselerinden beden eğitimi dersleri kaldırıldığını bildirdi."

Eğitim sistemimizde son olarak göz dikilen, gençliğin spor yaptığı beden eğitimi dersleri... Daha önce ortaçağcı gerici derslerin okutulmasını zorunlu hale getirilmişti. Diğer liselerde de diğer derslerin yoğunluğu ve önemi bahane edilerek beden eğitimi dersleri fiilen kaldırılmakta. Bu saldırı ile birlikte gençlerin sevdiği tek dersi de meslek liselerinden kaldırarak, robotlaşmış, sorgulama yeteneği kısıtlanmış ve şişmanlamış bir gençlik yaratmak için bir adım daha atmış oldu.

Beden eğitimi derslerinin müfredat olarak son derece gerici olduğu, askercil yanaşık düzen sisteminin uygulamalarının hala müfredatta yer aldığı gerçeğinin yanı sıra, öğretmenlerin insiyatif kullanarak öğrencilere okul içinde boş zaman yarattığı, öğrencilerin daha fazla sosyalleşmelerini sağladığı bir ders olduğu da göz ardı edilemez. Öğrencilerin sosyal güdüye sahip olmasından korkan Tayyipgillerin, sessiz sedasızca yapmış olduğu bu saldırı, onların insanlık düşmanı karakterlerinden meydana gelmekte.

Bu uygulama sonucunda zaten sporcu yetiştirmenin oldukça zorlaştığı ülkemizde, spora bir darbe daha vurulmuş olacak. Kulüplerin sporcu keşfedip, ticari spora karşı üstünlük kurması imkansızlaşırken, gençler arasında zaten düşük olan lisanslı spor yapmak gittikçe zorlaşacak. Lisanslı sporcular için kurulan niteliksiz spor liselerinde, sporcular "güya" okumuş olacak ve en temel bilgilerden yoksun bir biçimde yetişecekler. Ticari sporun vizyonsuzca Türkiye sporuna kattığı yurtdışından sporcu devşirme eylemi daha fazla desteklenmiş olacak. Zaten özel okulların eline bırakılmış liselerarası müsabakalar tamamen niteliksizleşmiş olacak.

Sadece gençlik zarar görmüş olmayacak, spor akademisi okuyarak beden eğitimi öğretmenliğini onlarca zor yoldan geçerek kazanan binlerce öğretmen, işsizlik cehenneminin ortasına atılacak. Ayrıca üniversitelerde öğretmen yetiştiren bölümlerdeki mezunların geleceği de kararmış olacak.

Spora karşı yapılan bu saldırının herkese zararı var. Beden eğitimi derslerinin müfredatının geliştirilerek ders programlarında mutlaka tekrardan yer alması ve lisanslı spor yapan öğrencilerin desteklenmesi şart. Ne yazık ki bu ufka sahip idareciler olmadıkça, bu şartın yerine gelmesi zor gözüküyor. Ancak gençlik, mücadele ile her türlü yasağı çöpe atmasını bilmiştir, bu konuda da duyarlılık sağlayabilirsek, aynı şeyi yapacağımız kesindir.

Kurtuluş Partisi Gençliği'nden bir yoldaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.