1 Aralık 2023 Cuma

Gençliğin Hayatının Çalınmasına İzin Vermeyeceğiz!

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak yaptığımız her eylem ve açıklamada gençlerin temelde ekonomik ve sınıfsal yozlaşma sonucunda yaşadığı çaresizlikleri halkımıza anlatmaktan çekinmedik ve çekinmeyeceğiz.

Türk Eğitim Derneği’nin Düşünce Kuruluşu olan TEDMEM’in 27 Kasım 2023 tarihinde yayınladığı ve OECD verilerine dayanan, Bakışta Eğitim 2023 raporunda yaptığımız mücadelenin haklılığı bir kez daha tasdik edilmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu ve her yaştan insan gibi biz gençleri de şiddetli biçimde etkileyen keskin sınıfsal ayrım birçok gencin erken yaşta çalışmasını da zorunlu hale getirmektedir: “Türkiye’de 18-24 yaş arasında gençlerin yüzde 67,1’i eğitimde değildir. Bir önceki yıla kıyasla bu oran yaklaşık 7 yüzde puan artmıştır. Türkiye, Yeni Zelanda’dan sonra bu oranın en yüksek olduğu ikinci OECD ülkesidir.” Bu zorunluluk halinde yine raporda belirtildiği üzere “Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki eğitim dışındaki gençlerin yaklaşık yarısı istihdamdadır.” 

Hal böyleyken gençliğin verdiği enerji ve potansiyeli kendisini ve toplumunu geliştirmek adına eğitim odaklı çalışmalar içinde olması gereken gençlerimiz, çalışma hayatında bile kendine yer bulamamakta, bulduğunda ise; iş cinayetleri, baskı, taciz gibi vahim durumlara kurban edilmektedir. Geleceğin mirasçıları olan, her türlü gerici ve emperyalist politikalara karşı yurduna sahip çıkacak olan biz gençlerin çeşitli siyasi politikalar ve rant amacı üzerinden harcanmasına Kurtuluş Partisi Gençliği olarak karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu acı durumlardan mağdur olan ve hayatı çalınan tüm gençlerimizi Kurtuluş Partisi Gençliği çatısı altında örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.

29 Kasım 2023

Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.