2 Ekim 2023 Pazartesi

DEVRİMCİ GENÇLİK ORTAÇAĞCI GERİCİLİĞİ YENECEK


    Sevgi ve Saygıdeğer Halkımız,

     Bildiğiniz üzere okullarımız açılıyor. Okullarımız açılırken bizler artık alacağımız kitapların, defterlerin, kalemlerin fiyatlarını düşünmekbu fiyatlar yüzünden hem ailemizin hem bizlerin kaygılanmasını ya da sıkıntı içerisinde olmasını istemiyoruz. Temel hakkımız olan eğitim, AKPgiller'in Türkiyesi'nde artık bir hediye gibi önümüze sunuluyor.

Eğitim temel hak değil; sanki lüks, ihtiyaç fazlası bir istek konumuna getiriliyor.

Bizler bunu reddediyoruz! Birinci Kurtuluş Savaşımızın önderi olan Mustafa Kemal’in “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” sözünden yola çıkarak bu halkı özgürleştirmek için burada, mücadele saflarındayız. Lakin AKPgiller'in Ortaçağcı ve gerici eğitim anlayışı bizleri esaret ve sefalete sürüklemeye çalışmaktadır. Eğitim kitaplarımızdan bilimi çıkartıp yerine Ortaçağcı gericiliği yerleştirerek, gericilikle mücadele yerine gericiliği yaymak için cihatçılığı aşılamaya çalışarak, okullarımıza imam atayarak, memleketimizin her tarafına kütüphaneler yerine ihtiyaç fazlası camiler inşa ederek Türkiye’ye şeriat getirme yolunda en sert adımlarla ilerlemektedirler. Fakat hiç şüpheleri olmasın ki bizler de Antiemperyalist Laik Cumhuriyet’in, Türkiye halklarının ilerici değerlerinin, laikliğin ve sosyalizmin en sert ve ateşli savunucularıyız. Onların gericilikleri bizim mücadele ateşimiz tarafından kuşatılacak ve küle dönecektir!

  Devlet okulları AKP yönetimi tarafından niteliksizleştiriliyor, her biri eğitim kurumu olmaktan ziyade AKP’nin militanlarını yetiştiren medreseler haline getirilmeye çalışılıyor. Özel okullar ise kapitalizmin yozluğu ve azgınlığının yanında AKPgiller'in onlara daha da alan tanıması ve denetlememesiyle birlikte okul ücretlerine kanunen belirlenen zam miktarlarının da üzerinde fahiş zamlar yaparak velileri ve öğrencileri müşterileştiriyor. Buna ses çıkarmaya çalışan öğrenci arkadaşlarımızı açmış oldukları soruşturmalarla cezalandırıyor, okurken bir yandan kurumların bünyelerinde stajyer adı altında köle olarak kullandığı öğrencileri işten çıkarıyor, her fırsatta ve koşulda haklarını arayan herkesi “provokatör” olarak yaftalıyor. İşte sırf bu sebeplerden üniversite gençliği sindiriliyor, pek çok öğrenci meşru haklarını savunmaktan vazgeçirilmeye çalışılıyor, örgütlü bir mücadelenin olmaması sebebiyle halkımız okul ücretlerinin altında eziliyor. Oysa ki okul ücretlerine zam yapmakta bu kadar hırslı davranan Parababaları mevzubahis kendi çalışanları olduğunda asgari miktarda zammını yapıp kapitalist sistemdeki her işçi işveren ilişkisinde olduğu gibi sömürüsüne sömürü katıyor. İşçiler kendi kiralarını ödeyemez, çocuklarının ihtiyaçlarını gideremezken de AKPgiller'in halkımızı alıştırdığı gibi bu yoksulluğun Allah’tan geldiğini, Allah’ın kimini yoksullukla kimini ise zenginlikle “imtihan” ettiklerini düşünüyor. Çünkü halkımız yüzyıllardır Allah ile aldatılıyor. Parababaları, burjuvazinin; işçi sınıfının acı çekişinin gerçek sorumlusu olduğunu varoluşlarından bu yana gizliyor ve dinin arkasına sığınarak Marks’ın deyimindeki “halkların afyonu”nu amaçları doğrultusunda kullanıyor.    

Saygıdeğer Halkımız,

  Yine bizlerin temel ihtiyaçlarından olan barınma hakkımız Ortaçağcı gerici faşist AKPgiller  tarafından ihlal edilmektedir. Bizlere yeterli yurtlar inşa etmedikleri gibi halihazırdaki öğrenci yurtları hapishane koğuşlarından farksız sefil durumdadır. Halkımızın tabiriyle “it bağlasan durmaz” vaziyette olan evler fahiş fiyattan kiraya verilmektedir. Hapishane hücrelerinden bozma, ışık görmeyi geçin penceresi dahi olmayan odalarda öğrencilerin “yaşaması” müstahak görülmüştür. Zaten geçimlerini sağlayamayan ailelerimize ve bizlere insanca yaşam hakkı sunulmamıştır. KYK yurtlarına kayıt yaptıracağımız zaman dahi başvuru ekranında AKP ile yakın ilişkileri olan iki tane dernek bizlere sorulmuş, üyesi olup olmadığımız gibi verilertoplanmıştı. Görüyorsunuz ya başımızı koyacak yastığımız dahi olmasın istiyorlar AKP'li değilsek!

Bizler insanca ve yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz! Dillerinden her daim nefret zehri akan AKP’giller'in bırakın artık iktidar olmasınıonları ne görmek ne de duymak istiyoruz!

AKP'giller iktidarı diplomalı işsizler yaratmakta, Türkiye’deki işsizlik sorunu mevzubahis olduğunda ise bizlerin iş beğenmediğini öne sürmektedirler. Halbuki bizler için “bu gençlik iş beğenmiyor yahu”, diye tabir ettikleri işler; işten ziyade köleliktir. Yok ettikleri liyakatten ötürü bizler kendi alanlarımızda çalışamıyoruz. AKPgiller iktidarı bizim hakkımız olan işlerde kendi yeğenlerini kadrolaştırdığı için bizler marketlerde kasiyerlik yapan mühendisler, öğretmenler, mimarlar olduk. Yarınlarını düşünmekten bugünü yaşayamayan umutsuz ve mutsuz bir gençlik yarattılar. Türkiye gençliği görmüş olduğu muameleden ve çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı Türkiye’yi terk eder oldu. AKPgiller'in arzuladığı şeyin halihazırda bu olduğunun bilincindeyiz. Bunun için bizler Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bu toprakları terk etmeyeceğiz!

Bizler Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşçıları, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın düşünce evlatları, bu halkın devrimci gençliği olarak AKP'giller'in yaratmaya çalıştığı Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne karşı mücadele ediyoruz! Bizler Türkiye halklarının nihai kurtuluşu olan sosyalizmi bu topraklarda yaratmak için Halkın Kurtuluş Partisi saflarında mücadele vermekten onur duyuyoruz!

Devrimcilerin hayatında tek bir saniye dahi ümitsizliğe yer yoktur. Bizler bu halkın İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak er ya da geç bu Ortaçağcı gericileri mağlup edecek ve Genel Başkanı’mız Nurullah Ankut Efe’nin de dediği gibi onları çelik bilezikle tanıştıracağız. Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın yılmaz devamcıları olarak gençliğimizin baharını solduranlardan hesap soracağız! Ve bizler mutlaka nihai kurtuluşumuz olan Tam Bağımsız Türkiye’yi kuranavatanımızı sosyalizmle taçlandırana kadar buradayız! “Güzel ve güneşli günlere olan inancımız tam, kavgaya olan bağlılığımız katidir! Bunun için tüm gençliğimizi Kurtuluş Partisi Gençliği saflarında devrimci gençliğin örgütlü mücadelesine; hep birlikte Tam Bağımsız Türkiye’yi kurmaya davet ediyoruz.                                           

02.10.2023  

 

                                                                                            Kurtuluş Partisi Gençliği

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi ! 

Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!


1 yorum:

Öneri/eleştiri ilet.