30 Kasım 2020 Pazartesi

Parababaları düzeni can almaya devam ediyor!

 


İnsanlığın ve insana dair her şeyin düşmanıdır Parababaları düzeni.

Dünya emekçi ve yoksul halklarının, İşçi Sınıfının elleriyle yarattığı zenginliği gasp eden Parababalarının sömürü düzenidir.

Küba Devriminin Önderi, Küba’nın Emperyalizme meydan okuyan lideri Fidel Castro, bu vicdansız, insanlık düşmanı düzeni şu sözlerle ifade ediyordu:

“Bu dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük ahlaksızlık emperyalizm ve kapitalizmdir”

İşte böylesine ahlaksız, vicdansız ve acımasızdır bu düzen. Parababaları düzeni ülkemizde ve dünyamızda insanlığa karşı bin bir türlü suç işlemeye hiç ara vermeden devam ediyor. Kâh öldürüyor, kâh sakat bırakıyor... Yetmiyor! İşkence ve tecavüz ediyor. Irk, dil ve dinlere bölüyor İşçi Sınıfını ve tüm dünya halklarını ve böylelikle sömürüsünü bu çelişkiler üzerinden katmerlendirmiş oluyor.

İşte bu alçak ve gelmiş geçmiş en büyük ahlaksızlık olan emperyalizm ve kapitalizm, Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde siyahî Joao Alberto Silveira Freitas’ı hiç acımadan, bir an olsun düşünmeden katletti. Joao Alberto Silveira Freitas, Fransa merkezli süpermarketler zinciri olan Carrefour’a alışveriş yapmak için gitti. Alışveriş yapmak için gittiği Carrefour’un güvenlik görevlisi tarafından siyahî olduğu için katledildi. Onu katleden aslında görev dışı kalmış eski bir polis memurluğundan bozma Carrefour’un güvenlik görevlisi değildir... Bu olayın sadece görünen, basitçe kavranan yanıdır. Joao Alberto Silveira Freitas’ı katleden tamamen Parababaları düzenidir.

Brezilya Halkı, işlenen bu ırkçı ve ayrımcı cinayetten sonra sokaklara döküldü, protestolar düzenledi ve Brezilya’nın birçok şehrinde siyahî olduğu için öldürülen Joao Alberto Silveira Freitas nezdinde ırkçılığa, nefrete ve Fransa merkezli Carrefour’a karşı eylemler gerçekleştirdiler. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi Brezilya’da da bir an için bütün evrensel insan hakları askıya alındı. Sermaye kendisine karşı girişilen her eylemde, örgütlü mücadelede tüm bu evrensel ve uluslararası hukuku çiğnemeye, yok saymaya hepten hazırdır. Nitekim Brezilya’nın halk düşmanı, Naziler benzeri insanlık düşmanı hükümeti, tüm devletin askercil gücüyle sokaktaki protestoculara Carrefour ile birlikte el ele saldırdı.

Tüm bu insanlık düşmanı Parababaları düzeninin sonunu getirecek olan da onu yerle bir edip daha insancıl, daha yaşanabilir dünyayı yaratacak olan da; İşçi Sınıfının devrimci, örgütlü mücadelesidir.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bir kez daha tekrarlayalım;

İnsanlık soyunun en büyük düşmanı AB-D Emperyalistleridir. ABD’de George Floyd’u ve Brezilya’da Joao Alberto Silveira Freitas’ı öldürenler aynıdır. Tüm bu nefret suçları ve ırkçı katliamlar, Parababaları düzeninin ve AB-D Emperyalistlerinin insan ve halk düşmanlığını yeniden üretmesi durumudur. İnsanlığa, İşçi Sınıfına ve emekçi-yoksul halk yığınlarına sömürü, ölüm, gözyaşı, acı ve sefillikten başka hiçbir şey getirmeyen emperyalizm ve kapitalizm, yok olmaya ve yıkılmaya mecburdur.

Brezilya Halkının ırkçılığa, nefrete ve sermaye düzeninin katliamlarına karşı verdiği mücadelesini selamlıyoruz. Brezilya halkının haklı ve meşru mücadelesini destekliyor ve dayanışma içerisinde olduğumuzu tüm dünya kamuoyuna bildiriyoruz.

Kahrolsun Parababaları Düzeni!

Kahrolsun İnsanlık Soyunun Düşmanı Emperyalizm!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.