29 Mart 2017 Çarşamba

Kızıldere Şehitleri Ölümsüzdür!


Bundan 45 sene önce 30 Mart 1972’de İkinci Kurtuluş Savaşçıları Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp adlı ON yiğit Devrimci 12 Mart Faşizmi’nin NATO’cu generalleri tarafından katledildiler. Ama o eli kanlı katillerin göremeyecekleri bir şey vardı. Kendini İnsanlığın Kurtuluş Davasına adayanlar ölmez! Sadece bedence aramızdan göçüp giderler. O yüzdendir ki Kızıldere Şehitleri 45 yıldır Türk ve Kürt Halklarının bilincinde yüreğinde yaşamaktadırlar.
ON’lar; haklarında idam kararı verilen yoldaşları Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan için bir an bile düşünmeden atıldılar kavgaya. Yoldaşlarının katledilmemesi ve serbest bırakılması için, Ünye’deki NATO üssünden üç teknisyeni kaçırdılar. Tokat’ın Kızıldere köyünde, sayılarının azlığına düşmanın çokluğuna bakmadan “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye, Yaşasın Marksizm Leninizm” diye haykırıp çarpışarak şehit düştüler.


Neydi ON’ların insanlıklarından başka her şeylerini adadıkları dava!
Çünkü ON’lar Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın da 17 yaşında elde tüfek savaştığı Emperyalist Yedi Düveli ülkemizden kovan ve ülkemizi paramparça edecek Sevr’i yırtarak üstlerine atan Birinci Kurtuluş Savaşçılarımızın devamcılarıydı.
 ON’lar; Dünya Halklarının baş düşmanı ABD’nin 6. Filosunun önünde secdeye duran, Birinci Kurtuluş Savaşımızın ve onun Önderi Mustafa Kemal’e kin kusan “Yeşil Kuşakçı”, Ortaçağcı, din alıp din satan sahte İslamcılara karşı Laikliğin yılmaz savunucularıydılar. Antifeodaldiler…
 AB’ye dönemin Avrupa Topluluğuna karşılardı. Bulundukları her yerde “onlar ortak biz pazar” sloganını haykırıyorlardı. Bugün olduğu gibi, o dönemde de halkları bomba yağmurlarına tutarak katleden, Vietnam’da, Küba’da, Şili’de, Kore’de ve dünyanın dört bir yanında Halk İktidarlarına saldıran Dünya Halklarının başdüşmanı ABD’ye karşı hiç durmadan mücadele ediyorlardı. Antiemperyalistti ON’lar…
 Türk ve Kürt Halklarının kardeşliğinin yılmaz savunucularıydılar. Ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunuyorlardı. Bu kardeşliği tüm Türkiye halklarına, Kızıldere’de Amerikancı Faşist Goril generallere karşı Türk ve Kürt devrimcileri olarak omuz omuza çarpışarak kanıtladılar. Antişovenisttiler…  
ON’ların davası Halklarımızı soyup soğana çeviren, ülkemizi zam zulüm işsizlik cehennemine çeviren Parababaları düzenine karşı insanca yaşamın kurulacağı, ezenin ezilenin olmayacağı, insanın hayvan yerine konulmayacağı ve insanın özgür yaşadığı tek düzen olan Sosyalizm kavgasıydı.
Bugün Kızıldere şehitleri hala yüreğimizde bilincimizde, ON’ların davasını Kurtuluş Partisi Gençliği devam ettiriyor.
Çünkü biliyoruz ki; bugün Kızıldere Şehitlerini savunmak Antiemperyalist, Antişovenist ve Antifeodal olmaktır. Ortaçağcılığa karşı durmaktır. Ülkemizin Faşist Din Devletine dönüştürülmesine karşı olmaktır. ABD-AB Emperyalistleri eliyle kurulmaya çalışılan, Yeni İsrail olacak olan kukla Kürdistan’a karşı olup Kürt sorunun çözümünde Emperyalist çözüme karşı, Halkların kardeşçe yaşayacağı devrimci çözümü savunmaktır. “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” diyebilmektir. İnsanlığın kurtuluşu olan Sosyalizm davasını savunmaktır.
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bir kez daha söylüyoruz:
Denizlerin, Mahirlerin ve Türkiye Devriminin önderi Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın uğruna hayatlarını adadığı davayı zafere ulaştıracağız. Tüm dünyayı ve ülkemizi kan gölüne çeviren, BOP’u yani Yeni Sevr planlarını uygulamaya sokan, kardeş halkları birbirine düşürmeye çalışan ABD ve AB Emperyalistlerini ve onların yerli işbirlikçilerini ülkemizden bir daha gelmemek üzere atacağız. Antiemperyalist, Antişovenist, Antifeodal İkinci Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırıp, Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Ve Sosyalizmi zafere ulaştıracağız. 30 Mart 2017

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Kızıldere’nin, Mahirlerin, Denizlerin Hesabını Soracağız!
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!
Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Kardeşliği!
Yaşasın Sosyalizm!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.