28 Nisan 2016 Perşembe

Turan Emeksizler Var Oldukça Emperyalizme Geçit Yok!

“...
Bir ölü yatıyor
vurdular
kurşun yarası
kızıl karanfil gibi açmış alnında

İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.
Bir ölü yatacak

toprağa şıp şıp damlayacak kanı silâhlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip
zaptedene kadar
büyük meydanı.”

Nazım Hikmet Ran

Günümüzde siyasal ideolojilerinin devamcılığını AKP'giller iktidarının gerçekleştirdiği, Amerikancı Adnan Menderes'in başında bulunduğu Demokrat Parti iktidarında ülkemiz; Dışışleri Bakanının kim olması gerektiğini ABD'ye danışacak kadar emperyalizme bağımlı hale getirilmiş, ABD Emperyalizminin çıkarları için, Türkiye askerleri Kore'ye savaşa gönderilmişti. Bunlarla birlikte tüm hak ve özgürlükler birer birer kısıtlanmış, ülkemizde laikliğin izi silinerek Ortaçağ karanlığının düzeni olan şeriat getirilmek istenmişti.

Bu amaçlarını daha rahat gerçekleştitmek isteyen DP'nin "Tahkikat Komisyonu" Kanununu yürürlüğe geçirmek istemesi bardağı taşıran son damlaydı.

Tahkikat Komisyonu Kanunu ile Menderes ve kuyrukçuları tarafından kendilerine muhalif olan kişilerin yürüyüş ve gösteri haklarını kontrol altına almak ve muhalif basının sesini kısmak amaçlanmıştı.

Jöntürk gelenekli devrimci gençlik, bu son kanunun kabul edilmesi üzerine birçok yerde protestolar düzenledi. Bu protestoların Beyazıt Meydanı ayağında, İstanbul Üniversitesi öğrencis Turan Emeksiz de laikliği, özgürlüğü ve tam bağımsızlığı savunduğu için en önlerdeydi. Bu protestolar sırasında Amerikancı Demokrat Parti'nin kolluk güçlerinin silahından çıkan kurşunla katledildi, Turan Emeksiz.

Turan Emeksizler gibi bu durumdan rahatsız olanlar da vardı. Onlar, ordu içerisinde devrimci geleneklere bağlı genç subaylardı. Ülkenin Ortaçağ bataklığına sürüklenmesine karşı, toplumu ileriye doğru sürükleme amacı güden 27 Mayıs Politik Devrimi gerçekleştirilerek Demokrat Parti iktidarı alaşağı edildi.

27 Mayıs Politik Devrimi'nin getirmiş olduğu özgürlük ortamıyla birlikte Türkiye’de birçok caddenin, sokağın ismi Turan Emeksiz olmuş, Devrim Şehidimiz için, katledildiği noktada yine 27 Mayıs’ın 3’üncü yıldönümünde bir anıt açılışı yapılmıştır. Yani Turan Emeksiz 27 Mayıs Politik Devrimi’yle özdeşleşmiş bir Devrim Şehidi haline gelmiştir.

Ne var ki AB-D Emperyalistleri kendi kukla hükümetlerini yetiştirmede ve yerleştirmede çok zaman kaybetmemiştir. Demokrat Parti'den AKP'ye tüm kukla hükümetlerin iplerini kendi elinde tutmuştur.

Emperyalizme kuklalıkta boynuz kulağı geçercesine; efendilerine DP'den daha bağlı olan AKP, her geçen gün ülkemizi BOP planı doğrultusunda Yeni Sevr ve Ortacağ karanlığına götürüyor.

İktidara geldiği günden itibaren 1. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın tüm kazanımlarına, Cumhuriyete ve Lâikliğe savaş açmış olan ve Şeriat düzenini ülkemizde kurmak isteyen AKPgiller bu emellerini gizlemeye gerek duymuyorlar.

Turan Emeksiz'in okuduğu İstanbul Üniversitesi'nde toplumu Şeriat düzenine hazırlama toplantılarından birisi olan; “Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa” konulu toplantıda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman; “Laiklik bir kere yeni Anayasada olmamalıdır. Dindar Anayasa meselesinden Anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım”, diyerek, niyetlerinin Şeriatı getirmek olduğunu açıkça göstermiş oluyorlar.

Şunu adımız gibi biliyoruz ki, AKP'gillerin sonu da Menderesgiller gibi olacaktır!

Ülkemizi bu bataklıktan çıkartmanın yolu örgütlü bir mücadele vermekten ve Turan Emeksizler gibi Emperyalizme ve Ortaçağcılığa karşı durmaktan geçer.

Tüm yurtsever gençliği Kurtuluş Partisi Gençliği saflarında mücadeleye çağırıyoruz.

Turan Emeksiz Ölümsüzdür!
Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!
Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.