3 Ağustos 2017 Perşembe

Kurtuluş Partisi Gençliği 8. Gençlik Yaz Kampını Gerçekleştirdi!

Kurtuluş partisi gençliği parababaları devletinin OHAL bahanesiyle izin vermediği gençlik kampını başarılı bir şekilde DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasının Gönen Kemal Türkler Tesislerinde gerçekleştirdi.
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak her sene yaptığımız gibi gençlik kampımızı gerçekleştirmek için İzmir Karagöl kamp alanına başvuruda bulunduk ancak AKPgiller bu alanı bizlere OHAL bahanesiyle vermediler. Bizler de başka şehirlerde bulunan kamp alanlarına başvurduk ama bahane aynıydı. Artık gayet olağan olmuş olan OHAL. Hukukçu yoldaşlarımızın yaptığı tüm başvuralara rağmen, AKPgillerin eline geçmiş olan yargı, bu alanlarda kamp yapmamızın engellenmesine ses çıkarmadı. Bunun üzerine Kurtuluş Partisi Gençliği olarak gençlik kampımızı Disk-Birleşik Metal İş Sendikasının Gönen Tesislerinde 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik.
Kamp alanına vardığımız zaman Kurtuluş Partisi Gençliğinden Doğan yoldaşımız açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve bu konuşmasında bu kampın hem teorik hem de pratik olarak işleneceğini, yapılacak eğitim seminerlerinin neler olduğunu ve genel olarak kampın kurallarını açıkladı.
Yaptığımız ilk seminer olan “Tarihsel Görevlerimiz” adlı konuşmayı Kurtuluş Partisi gençliğinden Boran yoldaşımız sundu. Yoldaşımız sunumuna;  İnsanlık tarihinin ilkel komünal düzenden bu yana geçirdiği toplumsal evrimi anlatarak başladı. Yaşadığımız tüm sorunların Emperyalist Düzen’den kaynaklandığını, bu sorunları ortadan kaldırmanın tek yolunun ancak ve ancak İşçi Sınıfının önderliğinde kurulacak olan Sosyalist bir düzende mümkün olacağını söyledi.  Biz gerçek devrimcilerin, sosyalistlerin ise sosyalizmi hayata geçirmek için var gücümüzle örgütlenip,  mücadele etmemiz gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını bitirdi. Yaptığı seminerin sonunda etkinliğe katılanların da söz alması ve sorular sormalarıyla beraber seminer zenginleştirilerek bitirildi. Yaptığımız diğer seminerlerimiz olan “AKP döneminde gençlik mücadelemiz” ve “Özümüze Dönüyoruz” adlı konuları  da Partimiz gençliğinden Mahsun ve Hüseyincan yoldaşlarımız sundular. İkinci seminerimiz olan “AKP döneminde gençlik mücadelemiz” de Mahsun yoldaşımız; AKPgiller dönemi boyunca partimizin verdiği mücadeleleri, eylemleri ve boykotları bunlardan görsel kesitlerle sundu. Bundan önce nasıl AB-D Emperyalizmine ve AKPgillere karşı savaşıyorsak bundan sonra aynı savaşı artırarak devam ettireceğimizi ve sonunda kazananların mutlaka bizler olacağını söyleyerek bitirdi.
Hüseyincan yoldaşımız sunmuş olduğu “Özümüze Dönüyoruz”  adlı seminer de saz eşliğinde gerçek halk sanatçılarının hayatlarını anlatarak, eserlerindeki Sınıf Kavgası ve ezilenlere dönük anlatımların olduğu bölümler özellikle incelendi. Yoldaşımız Mahsuni Şerif'ten, Dadaoğlu'ndan ve diğer önde gelen halk sanatçılarından parçalar okuyarak büyük bir ilgi toplayan seminerini sonlardı.
Diğer eğitim çalışmaları ise özellikle Türkiye’ye özgü konulardaki temel düşüncelerimizi ve artık bugün AB-D'nin kucağına oturmuş olan Sevr’ci Sahte Sol ile farklarımızı ve onların kendi topraklarını bile tanıyamadıkları, anlayamadıklarını kanıtlar nitelikte oldu. Seminerler için belirlediğimiz konular: “Kürt Meselesi”, “Ermeni Sorunu”, “Ordu Meselesi” ve “Kıbrıs ve Ege Adaları” konularıydı. Konuşmacı Yoldaşlarımızın ilk anlattıkları konu Kürt Meselesiydi. Yoldaşımız bu sorunu anlatırken özellikle Lenin Ustamız'ın  Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı ve Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın Yedek Güç: Ulus (DOĞU) İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark) kitaplarından faydalandı.  Emperyalizmle etle tırnak gibi kaynaşmış olan PKK ve HDP gibi hareketlerin Kürt Sorununun çözümünde Amerikancı çözümü benimsediğini bunun da halkların yeni zulümler görmesine neden olacağını söyledi. Kürt Sorununun tek çözümünün partimizin ortaya koymuş olduğu Anti-Emperyalist, Anti-Feodalist, Anti-Şovenist ilkeler çerçevesinde kurulmuş olan Türk-Kürt Demokratik Halk Cumhuriyeti’yle olacağını belirterek sözlerini bitirdi.
Ermeni Meselesini anlatan Evrim yoldaşımız ise bugünlerde revaçta olan Sözde Ermeni Soykırımının aslında Emperyalistlerin Ülkemizi bölüp parçalamak ve BOP’u uygulatmaktan başka bir amacı olmadığını ve söylediği bu sözleri de özellikle Sovyetler Birliğinin resmi kaynaklarına dayandırarak 1915 yılında gerçekleşen olayların bir soykırım değil Ermeni ve Türk halklarının karşılıklı olarak birbirini öldürdüğü ve çok acı bir olay olduğunu söylerek bitirdi. . Ancak özenle üstünde durduğu nokta ise bugün Emperyalist ülkelerin soykırım yalanına neden bu kadar sarıldığı ve Emperyalist devletlerin bu soykırım yalanındaki çıkarlarını anlattı.
Cihan yoldaşımız ve Emre yoldaşımız ise Ordu meselesini ve Ege Adaları konusunu açık ve net bir biçimde anlattı.
Kampımıza Türkiye’nin tek devrimci sendikası Disk/Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Partimiz MYK üyesi Halil Arabulan yoldaşlar da yaptıkları konuşmalarla katılım sağladılar.
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun dünyada ve Türkiye’deki İşçi Sınıfı hareketini ve onun gençlikle ilişkisini değerlendirdiği konuşması ise genç yoldaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle dinlendi. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı’nın konuşmasını bitirmesiyle beraber büyük bir heyecanla “İşçi Gençlik Elele Örgütlü Mücadeleye” ve "İşgal, Grev, Direniş Yaşasın Nakliyat-İş” sloganları atıldı.
Kampımızda yoğun, teorik eğitim programının dışında dayanıklılık yarışları, bilgi yarışması, uçurtma şenliği, alandan bayrak kapma yarışması, müzik dinletisi gibi etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. Yapılan yarışmalar örgütlü bir şekilde hareket etmenin ve düşünmenin faydalarını pratikte de göstermiştir.

Kampımızın son günü yaptığımız kamp değerlendirmemizde birçok yoldaşımız söz aldı ve bu kampın kendileri için ilerletici nitelikte ve faydalı bir kamp olduğunu belirttiler.  Kampımızı “Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi” ve “Yaşasın Kurtuluş Partisi Gençliği” sloganlarıyla bitirdik.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.