29 Mart 2014 Cumartesi

ON’lardan, Gezi’ye Mücadele Sürüyor, Sürecek!

Ölenler
Dövüşerek öldüler;
Güneşe Gömüldüler.
Vaktimiz yok ON’ların matemini tutmaya.

Akın var
Güneşe akın!
Güneşi zaaaptedeceğiz
Güneşin zaptı yakın!

30 Mart 1972… Bundan 41 sene önceMahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp 12 Mart Faşizminin gorilleşmiş generalleri tarafından Kızıldere’de katledildiler. Gök ekinler gibi biçildiler.

Türkiye Devrimci Hareketinin gözbebekleri, halkların umudu, Parababalarının kabusuydu ON’lar. YoldaşlarıDeniz GezmişHüseyin İnanYusuf Aslan’ın idamlarını engellemek için korkmadan, onurluca yaşamlarını feda ettiler. Fakat biz Devrimciler için ölüm sadece maddi hayata veda etmektir. ON’ların düşünceleri her zaman yolumuzu aydınlatacak ve halklar yaşamlarını yoldaşları için feda eden namuslu, onurlu ON Devrim Şehidini unutmayacak.
Sosyalizm onlar için Dünya ve Türkiye Halklarının mutluluğu, eşitliği, kardeşliği demekti ve ne olursa olsun Sosyalizmden, Marksizm-Leninizmden vazgeçmediler. ON’lar son nefeslerinde bile haykırıyorlardı:
“Yaşasın Marksizm-Leninizm!”
“Yaşasın İşçiler-Köylüler!”
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!”
Ülkemizin Batılı Emperyalistlerin çıkarları uğruna parçalanması demek olan Sevr’e karşıydılar. Dev-Genç’in kontrolünde olan Ankara Basın Yayın Fakültesinin dış duvarına ve diğer fakültelerin, yurtların içlerine çizdikleri Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Mustafa Kemal’in kalpaklı portresinin altına büyük harflerle kazımışlardı; “Ya İstiklal! Ya Ölüm!” şiarını.
Avrupa Topluluğu (AT) Emperyalizmine yani şimdiki AB’ye karşıydılar. “Onlar Ortak Biz Pazar” sloganını haykırıyorlardı.,. Birinci Kuvayimilliye’yle parçalayıp attığımız Sevr’i günümüzde tekrar dayatan ABD ve AB Emperyalizmine yani AB-D Emperyalizmine karşıydılar. Kısacası Antiemperyalisttiler.
Şeriatın sınıfsal temeli olan Tefeci-Bezirgânlık yerine “tefeci-tüccar, feodal mütegallibe” gibi daha muğlâk ve çok da doğru olmayan kavramları tercih ediyor olsalar da, Şeriata karşıydılar. O zaman “türban” modası yoktu ama Şeriatın bu simgesinin yaratıcıları olan “Kanlı Pazar”ı yapan, 6. Filo önünde secdeye yatan din yobazlarını, emperyalizmin “Yeşil Kuşak”çılarını, devrim cephesinin değil, karşıdevrim cephesinin yok edilmesi gereken müttefikleri olarak değerlendiriyorlardı. Laikliği sonunua kadar savunuyorlardı. Yani Antifeodaldılar.
Halkların kardeşliğinin, Türk ve Kürt Halkının kardeşliğinin, “Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı” ilkesinin samimi savunucusuydular. Yani Antişovendiler.
Bildiğimiz gibi bu tezler, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ve Partimizin ana tezleridir. Usta’mızın 1954’te kurduğu Vatan Partisi’nin İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz şiarına onlar da sahip çıkıyorlar ve biz İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız diyorlardı.
Yine aynı şekilde Usta’mızın Birinci Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal, Ordu Gençliği’nin ilerici geleneği vb. konulardaki görüşlerine sonuna kadar katılıyorlardı. Bu konudaki görüşlerini, “Savunmalar”ında da açıkça yazıyorlardı. Bugün onların devamcısı olduklarını söyleyenler, artık ne yazık ki bu ilkelerden çok uzaktalar.
Geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan şanlı Gezi Ayaklanması dosta da düşmana da gösterdi ki, Mahirler’in mirası sahipsiz değildir. En başta gençler olmak üzere onların ideallerine sahip milyonlarca yurtsever insanımız Tayyipgiller’in Ortaçağcılıklarına, baskıcı uygulamalarına, insana-hayvana-doğaya düşmanlıklarına başkaldırarak sokaklara döküldü. Ve katiller Mahirler’den, Denizler’den, korktukları gibi onlardan da korktu, korkusunu vahşice saldırarak gösterdi. 8 gencimizin canını alarak, kalanları korkutabileceğini, sindirebileceğini sandı. Mahirler’i, Denizler’i katlederken de böyle düşünmüşlerdi. Ama yanıldılar, yine yanılıyorlar. Şili’li devrimci halk şairi Pablo Neruda’nın dediği gibi:
“Onlar ölmediler yok,
Ateş fitiller gibi
Dimdik ayakta,
Barut ortasındalar.”
Biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak diyoruz ki; bugün Mahirler’in, Denizler’in gerçek savunucuları, devamcıları olan bizler; Antiemperyalist-Antifeodal-Antişoven İkinci Kurtuluş Savaşçıları Mahirler’in, Denizler’in ,Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın devamcıları olan biz Proletarya Devrimcileri, bu vatanı AB-D Emperyalistlerine ve onların satılmış uşaklarına bırakmayacağız.
Gezi Şehitlerimizin, Kızıldere’nin, Mahirler’in, Denizler’in hesabını soracağız!
Yaşasın Kürt ve Türk Halkının Kardeşliği!
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öneri/eleştiri ilet.